report nghĩa là gì

/ri'pɔ:t/

Thông dụng

Danh từ

Bản report, bạn dạng tường thuật; biên bản
to give a report on...
báo cáo về...
to make a report
làm một bạn dạng báo cáo; thực hiện biên bản
Bản tin yêu, bạn dạng dự báo; phiếu kết quả tiếp thu kiến thức (hằng mon hoặc từng học tập kỳ của học tập sinh)
weather report
bản dự đoán thời tiết
Tin bốt, người tớ nói; một mẩu chuyện tầm phào
the report goes that...; the report has it that...
có tin yêu bốt rằng..., người tớ trình bày rằng
Tiếng tăm, danh tiếng
a man of good report
một người dân có danh tiếng
Tiếng nổ (súng...)
the report of a gun
tiếng súng nổ

Ngoại động từ

Kể lại, trình bày lại, thuật lại
to report someone's words
nói lại câu nói. của ai
to report a meeting
thuật lại buổi mít tinh
Báo cáo, tường trình
to report on (upon) something
báo cáo (tường trình) về yếu tố gì
Viết phóng sự (về yếu tố gì)
to report for a broadcast
viết phóng sự mang đến đài trị thanh
to report for a newspaper
viết phóng sự cho 1 tờ báo
Đồn, trả tin yêu, nói tới (ai), tuyên bố về (ai)
it is reported that
người tớ bốt rằng
to be well reported of
được giờ đồng hồ đảm bảo chất lượng, được người xem biểu dương nhiều
Báo, trình báo, tố giác, tố giác
to report an accident vĩ đại the police
trình báo công an một tai nạn
to report someone vĩ đại the police
tố giác ai với công an, trình báo ai với công an

Cấu trúc từ

to report onself
trình diện (sau một thời hạn vắng)
to report onself vĩ đại someone
trình diện với ai
to report work
đến nhận công tác làm việc (sau Lúc nài được việc)

hình thái từ

  • V-ing: Reporting
  • V-ed: Reported

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

tờ trình

Toán & tin yêu

báo cáo, tường trình

Điện

biên bảo

Kỹ thuật công cộng

báo cáo khoa học

Giải mến VN: Trong vận hành hạ tầng tài liệu, đấy là một ấn phẩm Output, thông thường được toan khuôn thức bởi những số trang và những title. Với đa số những lịch trình, report hoàn toàn có thể bao hàm những ngôi trường đo lường, những tổng số trung lừa lọc, những tổng số, những độ quý hiếm tầm, và những độ quý hiếm không giống được xem rời khỏi kể từ tài liệu.

biên bản
acceptance report
biên bạn dạng nghiệm thu
cargo outturn report
biên bạn dạng tháo dỡ hàng
completion report
biên bạn dạng trả công
Financial Operating Report
biên bạn dạng vận hành tài chính
technical inspection report
biên bạn dạng đánh giá kỹ thuật
test report
biên bạn dạng thí nghiệm
test report
biên bạn dạng test nghiệm
hồ sơ
bản báo cáo
thông báo
report vĩ đại the port authorities
thông báo mang đến mái ấm chức vụ cảng
tường trình

Giải mến VN: Trong vận hành hạ tầng tài liệu, đấy là một ấn phẩm Output, thông thường được toan khuôn thức bởi những số trang và những title. Với đa số những lịch trình, report hoàn toàn có thể bao hàm những ngôi trường đo lường, những tổng số trung lừa lọc, những tổng số, những độ quý hiếm tầm, và những độ quý hiếm không giống được xem rời khỏi kể từ tài liệu.

Bạn đang xem: report nghĩa là gì

annual report
tường trình sản phẩm năm
event report
tường trình sự kiện
print report
in tường trình

Kinh tế

bài phóng sự (báo chí)
bản báo cáo
bản tin
báo cáo
biên bạn dạng (hội nghị)
đưa tin
thông báo
credit report
thông báo về nút tín dụng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
address , announcement , article , blow by blow , brief , broadcast , cable , chronicle , communication , communique , declaration , mô tả tìm kiếm , detail , digest , dispatch , handout , history , hot wire , information , message , narration , narrative , news , note , opinion , outline , paper , picture , piece , pr

Xem thêm: con chim tiếng anh là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ