remind là gì

Cấu trúc Remind + Ving/to Vo – Cách sử dụng với những giới kể từ tương quan nhập giờ Anh

Cấu trúc remind là phần ngữ pháp thông thường gặp gỡ nhập giờ Anh. Vậy lúc nào remind + lớn V/ Ving? Các cách sử dụng thông thường gặp gỡ như vậy nào? Có thật nhiều chúng ta vướng mắc về yếu tố này, vậy ví dụ như vậy nào? Cùng Mi Education lần hiểu nhập nội dung bài viết tiếp sau đây nhé!

Bạn đang xem: remind là gì

cấu trúc remind là gì nhập giờ Anh

Remind – (v) – /rɪˈmaɪnd/ – Nhắc lại. Trong giờ Anh, động kể từ này còn có 2 chân thành và ý nghĩa.

  • Remind được dùng nhằm nhắc nhở ai cơ về một điều hay là 1 yếu tố nào là cơ.
  • Bên cạnh cơ, nó còn được dùng sẽ giúp đỡ người phát biểu hồi ức lại yếu tố nào là cơ nhập vượt lên khứ.

Ví dụ:

Could you remind Paul about dinner on Saturday?

(Cậu hoàn toàn có thể nhắc Paul về bữa tối hôm loại 7 không?)

I called Thanh and reminded him (that) the conference had been cancelled.

(Tớ đang được gọi cho tới Thanh và nhắc cậu tớ rằng hội nghị đã biết thành diệt rồi.)

Bạn cũng hoàn toàn có thể xem thêm một trong những kể từ đồng nghĩa tương quan với remind là repeat, reduplicate, gọi up, awake, memorize…

2. Cấu trúc remind, những cách sử dụng thông thường gặp gỡ. Remind lớn v hoặc ving?

Sau khi lần hiểu remind là gì? tiếp tại đây tất cả chúng ta sẽ tới với những cấu hình, cách sử dụng thông thường gặp gỡ nhất của bọn chúng nhé.

2.1. Remind cút nằm trong động kể từ vẹn toàn mẫu

(Remind sb lớn v)

S + Remind + O + lớn Vinf…

Cấu trúc Remind bên dưới câu dùng nhằm nhắc nhở ai cơ thao tác gì nhưng mà vô tình khiến cho chúng ta quên lãng.

Ex:

Please remind Linh lớn open her book.

(Làm ơn nhắc nhở cô ấy há sách ra).

Please remind him lớn tự exercise.

(Làm ơn nhắc nhở anh ấy tập luyện thể thao đi).

2.2. Remind cút cùng theo với mệnh đề

S + Remind + that + S + V…

➔ Cấu trúc Remind bên dưới câu dùng nhằm nói tới một thực sự.

Ex:

Hoa reminded that her boyfriend hasn’t gone lớn school the last day.

(Hoa đang được nhắc nhở rằng chúng ta trai cô ấy ngày ngày hôm qua đang không cho tới trường).

2.3. Remind cút cùng theo với giới kể từ About

Remind cút với giới kể từ gì?

S + Remind + about + Ving…

➔ Remind dùng nhằm thao diễn miêu tả việc thực hiện ko xảy ra; trọng trách hoặc hoạt động và sinh hoạt nên thực hiện.

Ex:

Huy did not remind him about the beers in the xế hộp.

(Huy đang không nhắc nhở anh tớ về gò bia nhập dù tô)

Hien reminds her brother about buying some snacks.

(Hiền nhắc nhở anh trai về việc chọn mua vài ba gói snack)

2.4. Remind cút cùng theo với giới kể từ Of

S + Remind + of + N/ Ving…

Remind of là gì?

➔ Cấu trúc Remind bên dưới câu dùng nhằm nói tới việc khiến cho người nói/ người nghe hồi ức lại chuyện xẩy ra bên dưới vượt lên khứ hoặc ghi nhớ lại về những điều vô tình quên lãng bên dưới lúc này.

Ex:

Please remind bu of your name.

(Làm ơn nhắc tớ thương hiệu của cậu với).

➔ Cấu trúc Remind phối phù hợp với giới kể từ Of còn tồn tại nghĩa chỉ sự giống như nhau hoặc sự tương đương với ai/ vật gì.

Mơ reminds bu of his old crush.

(Mơ thực hiện tớ ghi nhớ lại crush cũ của tớ).

2.5. Cấu trúc Remind dùng nhằm nhắc nhở

May I Remind…

➔ Remind dùng nhằm nhắc nhở ai cơ. (Áp dùng cấu hình Remind này với những người kỳ lạ lần thứ nhất họp mặt, một group người hoặc dành riêng cho những công ty đáp ứng khách hàng hàng).

Ex:

May I remind all students that the class will be ended in 10 minutes.

(Nhắc nhở toàn bộ học viên rằng lớp học tập tiếp tục kết thúc đẩy nhập 10 phút nữa).

May I remind all passengers that the flight will be landed.

(Nhắc nhở toàn cỗ những quý khách rằng chuyến cất cánh chuẩn bị được hạ cánh).

*Note: Trong câu, Remind được phân chia theo đòi căn nhà ngữ và phân chia theo đòi thời động kể từ bên dưới câu.

Trên đó là 5 cấu hình thông thường gặp gỡ nhất của remind, phần tiếp sau trên đây của nội dung bài viết tiếp tục khiến cho bạn phân biệt cấu trúc remind và cấu hình remember, chúng ta ghi nhớ xem xét nhé!

Xem thêm: Cấu trúc Find nhập giờ Anh vừa đủ nhất

3. Phân biệt cấu hình remind và cấu hình remember

Phân biệt cấu hình remind và cấu hình remember

Đầu tiên, xét về nghĩa, nằm trong coi sau remind là gì, Remember là gì nhé!

– Remember (v) /rɪˈmembə(r)/: nhớ

– Remind (v): /rɪˈmaɪnd /: nhắc

+ Động kể từ remember đem nghĩa là: ghi nhớ, ghi nhớ lại, hồi ức. Nếu tớ “remember” một người hoặc một sự khiếu nại nào là ở vượt lên khứ tức thị trí tuệ tớ vẫn còn đó tuyệt hảo về người cơ, sự khiếu nại cơ và tớ hoàn toàn có thể tưởng tượng đi ra được.

Ex:

I can’t remember the address that I went last night.

(Tôi ko thể ghi nhớ vị trí tôi đang đi đến tối qua quýt.)

Truong said that he couldn’t remember what the play was about.

( Trường bảo rằng anh tớ ko thể ghi nhớ nổi trận đấu đang được ra mắt như vậy nào)

+ Động kể từ remember thông thường ko dùng với những thì tiếp tục. cũng có thể dùng “-ing” hoặc động kể từ vẹn toàn thể đem “to” theo đòi sau remember tuy vậy với chân thành và ý nghĩa không giống nhau.

Cấu trúc “Remember doing st“: ghi nhớ đang được thao tác gì, tức trí ghi nhớ của tớ đem tuyệt hảo về sự việc đã thử nhập vượt lên khứ.

Ex:

I remember turning off the lights before leaving.

(Tôi ko ghi nhớ tắt đèn trước lúc tách đi)

She remember doing homework.

(Cô ấy ghi nhớ thực hiện bài xích tập luyện về căn nhà.)

Xem thêm: steam tiếng anh là gì

Khi mong muốn chú ý hoặc nhắc nhở ai cơ thao tác gì, ko dùng động kể từ remember nhằm thao diễn miêu tả nhưng mà dùng remind.

Cấu trúc: Remind someone of someone/st

ảnh

Ex:

This film reminds bu of the young.

(Bộ phim này thực hiện tôi ghi nhớ lại thời thanh xuân)

My mother reminds bu of leaving early.

(Mẹ nhắc tôi về sớm.)

Lưu ý: Không sử dụng cấu hình “ remind someone of doing something “ .

Một cấu hình remind không giống được dùng là “remind someone that something” .

Ex:

My mother reminded bu that I must go trang chính ontime.

(Mẹ tôi nhắc tôi cần về căn nhà đích thị giờ)

The teacher reminds us that we have a meeting next week.

(Cô giáo nhắc nhở rằng Cửa Hàng chúng tôi mang trong mình một cuộc họp nhập tuần tới)

Kiến thức xẻ sung: Reminder là gì?

Reminder là một trong danh kể từ (noun) nhập giờ Anh duy nhất tiếng nhắc nhở ghi ghi nhớ một điều gì cơ.

4. Bài tập luyện cấu hình remind đem đáp án

Bài tập luyện cấu hình remind đem đáp án

Bài 1: Phân biệt remind và remember bằng phương pháp lựa chọn đáp án đúng

1.Please (remind/reminds/remember/remembers) her lớn lock the window.

2. She (remind/reminded/remember/remembered)remembered meeting that guy before.

3. She (remind/reminds/remember/remembers) bu of her father.

4. Mike (remind/reminded/remember/remembered) bu of my boyfriend.

5. Jenny (remind/reminds/remember/remembers) lớn practice the guitar.

Đáp án chi tiết

1.Remind

2.Remembered

3.Reminds

4.Reminded

5.Remembers

Bài 2: Sắp xếp những kể từ sau trở nên câu trả chỉnh

1. always / bu / washing my xế hộp / reminds / My mom / about.

=> ………………………………………………………………………………………..

2. remind / bu / Can / of / you / our homework?

=> ………………………………………………………………………………………..

3. lớn fill / reminds / that size / No one / them.

=> ………………………………………………………………………………………..

4. lớn show / remind / your ID / May / you / I / before entering the exam.

=> ………………………………………………………………………………………..

5. remind / need / Please / that / lớn go lớn school / I / bu.

=> ………………………………………………………………………………………..

Đáp án chi tiết:

1. My mom always reminds bu about washing my xế hộp.

2. Can you remind bu of our homework.

3. No one reminds them lớn fill that size.

4. May I remind you lớn show your ID before entering the exam.

5. Please remind bu that I need lớn go lớn school.

Bài 3: Điền kể từ nhập địa điểm trống

1. Hey Siri. Remind bu … stand up and stretch every 30 minutes.

2. May we remind you … your assignment needs submitting before 9 PM tonight?

3. I’ve forgotten his name – will you remind bu … it?

4. Could you remind Paul … dinner next Saturday?

5. I must remind him … time is money.

6. I continually have lớn remind him … his responsibilities.

7. Please … lớn clean up your work place before you leave.

8. His tuy nhiên … bu of mom.

9. Thank you for … bu about that. I would’ve forgotten had it not been for you.

10. General Giap is … as one of the most incredible military leaders. (passive voice)

Đáp án chi tiết:

1.to

2.that

3. of

4. about

5. that

6. of

7. remember

8. reminds

9. reminding

10. remembered

Và vừa phải rồiHeenglish đang được cho chính mình một trong những bài xích tập luyện nhằm xem thêm, tương đương khiến cho bạn hiểu tăng về remind là gì? Cấu trúc, cách sử dụng remind, nhằm nhận được không ít tư liệu, bài xích giảng hoặc truy vấn.

Trong nội dung bài viết này, Mieducation đang được khiến cho bạn trả lời những vướng mắc như Remind là gì?, cấu hình, những cách sử dụng thông thường gặp gỡ của remind cũng như thể một trong những bài xích tập luyện ôn luyện, kỳ vọng những kiến thức và kỹ năng này sẽ hỗ trợ ích được cho chính mình bên trên tuyến đường đoạt được giờ Anh nhé!

Xem thêm: on credit là gì