relax là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /rɪ.ˈlæks/
Hoa Kỳ[rɪ.ˈlæks]

Ngoại động từ[sửa]

relax ngoại động từ /rɪ.ˈlæks/

Bạn đang xem: relax là gì

 1. Nới lỏng, lơi rời khỏi.
  to relax one's hold — thả lỏng rời khỏi, thả lỏng ra
  relax discipline — thả lỏng kỷ luật
 2. Làm nhẹ nhàng lên đường, thực hiện chùng, thực hiện hạn chế mệt mỏi.
  to relax tension — thực hiện tình hình hạn chế căng thẳng
 3. Làm giãn nở ra, thực hiện mang lại thoải mái và dễ chịu, giải (trí).
  to relax one's mind — giải trí
  to relax one's muscles — thực hiện hạn chế bắp cơ
 4. Giảm nhẹ nhàng (hình phạt).
 5. Làm yếu hèn lên đường, thực hiện suy yếu.
 6. (Y học) Làm nhuận (tràng).
  to relax the bowels — thực hiện nhuận tràng

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

relax nội động từ /rɪ.ˈlæks/

Xem thêm: aware là gì

 1. Lỏng rời khỏi, chùng rời khỏi, giãn nở ra (gân cốt bắp cơ).
 2. Giảm hạn chế, nguôi lên đường, hạn chế mệt mỏi, nhẹ nhàng lên đường.
  anger relaxes — cơn giận dỗi nguôi đi
  his features relaxed — đường nét mặt mày anh nhẹ nhàng đi
  world tension relaxes — tình hình toàn cầu hạn chế căng thẳng
 3. Giải trí, nghỉ dưỡng.
  to relax for an hour — vui chơi nhập một giờ đồng hồ đồng hồ

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "relax". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không lấy phí (chi tiết)