reign là gì

/reɪn/

Thông dụng

Danh từ

Triều đại; thời hạn trị vì thế của một ông vua
in (under) the reign of Quang Trung
dưới triều Quang Trung
Vương quyền, oai quyền, gia thế, hình họa hưởng; sự kìm hãm, sự ngự trị
night resumes her reign
màn tối ngự trị

Ngoại động từ

Làm vua (nữ hoàng); trị vì thế, cai trị (vua...)
Ngự trị; bao trùm; đang được thịnh hành
silence reigns in the room
sự im re bao quấn căn phòng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
administration , ascendancy , command , control , dynasty , empire , hegemony , incumbency , influence , monarchy , power , regime , sovereignty , supremacy , sway , tenure , dominance , dominion , mastery , rule
verb
administer , be in power , be in the driver’s seat , be supreme , quấn , command , dominate , domineer , govern , head up , helm , hold power , hold sway , influence , manage , obtain , occupy , overrule , predominate , preponderate , rule , rule the roost * , run rẩy the show , run rẩy things , sit , superabound , wear the crown , prevail , authority , control , dominance , dominion , empire , kingdom , monarchy , power , regime , sovereignty

Từ ngược nghĩa