regional là gì

Công cụ cá nhân
 • /ˈridʒənl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) vùng; địa phương
  organized on a regional basis
  được tổ chức triển khai bên trên hạ tầng địa phương

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật công cộng

  khu vực
  miền
  regional code
  mã hiệu miền
  regional policy
  chính sách miền
  regional selective assistance
  phụ trợ lựa lựa chọn qua chuyện miền
  vùng
  inter-regional
  liên vùng
  Regional Accounting Office (RAO)
  tổng đài vùng tính cước
  regional address
  địa chỉ vùng
  regional airport
  sân cất cánh cấp cho vùng
  regional and domestic air route area
  khu vực đem đàng cất cánh vùng và quốc gia
  Regional Bell Operating Company (RBOC)
  Công ty khai quật Bell điểm (Tên gọi công cộng của một doanh nghiệp lớn điện thoại cảm ứng thông minh Mỹ cung ứng cty nội phân tử nhập một vùng địa lý riêng)
  regional breakpoint
  điểm ngắt vùng
  regional express railroad
  đường tàu nhanh chóng cấp cho vùng
  regional express railway
  đường tàu nhanh chóng cấp cho vùng
  regional network
  mạng vùng
  regional patent
  bằng trí tuệ sáng tạo cấp cho vùng
  regional plan
  mặt vì thế vùng
  regional plan
  quy hoạch vùng
  regional planning
  quy hoạch vùng
  regional planning
  sự lập quy hướng vùng
  regional planning
  sự quy hướng vùng
  regional planning commission
  ủy ban quy hướng vùng
  regional processor
  bộ xử lý vùng
  regional radio warning system
  hệ lưu ý vô tuyến cấp cho vùng
  regional railway traffic
  giao thông đường tàu cấp cho vùng
  regional supply base
  cơ sở phục vụ hầu cần (của vùng)
  regional supply base
  trạm phục vụ hầu cần (của vùng)
  regional system
  hệ thống vùng
  regional telecommunication hub
  trung tâm viễn thông vùng
  regional transmit terminal
  đài trạm cuối phân phát thanh vùng
  regional transport network
  mạng lưới giao thông vận tải vùng
  stage of regional planning
  giai đoạn quy hướng vùng

  Kinh tế

  có đặc thù khu vực vực
  địa phương
  European Regional Development
  Quỹ Phát triển Địa phương châu Âu
  European Regional Development Fund
  quỹ cải tiến và phát triển địa hạt Châu Âu
  regional bank
  ngân sản phẩm địa phương
  regional stock exchanges
  các sở thanh toán giao dịch thị trường chứng khoán địa phương
  super-regional bank
  ngân sản phẩm siêu địa phương
  thuộc địa phương
  trong vùng
  regional-oriented
  thích ứng với yêu cầu nhập vùng

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Bạn đang xem: regional là gì

  Xem thêm: bring around là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ