reconcile là gì

Từ điển há Wiktionary

Bước cho tới điều hướng Bước cho tới dò thám kiếm

Bạn đang xem: reconcile là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈrɛ.kən.ˌsɑɪ.əl/
Hoa Kỳ[ˈrɛ.kən.ˌsɑɪ.əl]

Ngoại động từ[sửa]

reconcile ngoại động từ /ˈrɛ.kən.ˌsɑɪ.əl/

Xem thêm: upstream là gì

Xem thêm: fertility là gì

 1. Giải hòa, giảng hòa, thực hiện cho tới hòa thuận, thực hiện cho tới hợp lý.
  to reconcile one person to tát (with) another — giải hoà nhị người với nhau
  to reconcile two enemies — giảng hoà nhị kẻ địch
  to become reconciled — hoà thuận lại với nhau
 2. Điều hòa, thực hiện hòa ăn ý, thực hiện cho tới tán đồng.
  to reconcile differences — điều hoà những chủ kiến bất đồng
  to reconcile one's principles with one's actions — thực hiện cho tới phương pháp tán đồng với hành động
 3. Đành cam Chịu đựng.
  to reconcile oneself to tát one's lot — cam Chịu đựng với số phận
  to be reconciled to tát something — đành cam Chịu đựng cái gì
 4. (Tôn giáo) Tẩy uế (giáo lối, điểm thờ phượng bị xúc phạm).
 5. (Kinh tế) Chỉnh hợp; so sánh.

Chia động từ[sửa]

Bảng phân chia động kể từ của reconcile

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to reconcile
Phân kể từ hiện nay tại reconciling
Phân kể từ quá khứ reconciled
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại reconcile reconcile hoặc reconcilest¹ reconciles hoặc reconcileth¹ reconcile reconcile reconcile
Quá khứ reconciled reconciled hoặc reconciledst¹ reconciled reconciled reconciled reconciled
Tương lai will/shall² reconcile will/shall reconcile hoặc wilt/shalt¹ reconcile will/shall reconcile will/shall reconcile will/shall reconcile will/shall reconcile
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại reconcile reconcile hoặc reconcilest¹ reconcile reconcile reconcile reconcile
Quá khứ reconciled reconciled reconciled reconciled reconciled reconciled
Tương lai were to reconcile hoặc should reconcile were to reconcile hoặc should reconcile were to reconcile hoặc should reconcile were to reconcile hoặc should reconcile were to reconcile hoặc should reconcile were to reconcile hoặc should reconcile
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại reconcile let’s reconcile reconcile
 1. Cách phân chia động kể từ cổ.
 2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "reconcile". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính tiền (chi tiết)

Lấy kể từ “https://crights.org.vn/w/index.php?title=reconcile&oldid=1904018”