recap là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Bạn đang xem: recap là gì


/'ri:kæp/

Thêm vô tự điển của tôi

Động từ
 • động từ

  tóm lại, tóm lược lại

 • Xem thêm: luggage là gì

  lắp nắp mới mẻ, thi công vũ trang đảm bảo mới

  Từ ngay gần giống

  recapture recapitulation recapitulate recapitulativeTừ vựng giờ Anh theo đòi mái ấm đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Xem thêm: cured là gì

  Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản