rapport là gì

Từ điển hé Wiktionary

Bước cho tới điều hướng Bước cho tới lần kiếm

Bạn đang xem: rapport là gì

Xem thêm: payday là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /ræ.ˈpɔr/
Hoa Kỳ[ræ.ˈpɔr]

Danh từ[sửa]

rapport /ræ.ˈpɔr/

 1. Quan hệ.
  to be in (en) rapport with someone — đem mối liên hệ với ai

Tham khảo[sửa]

 • "rapport". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không lấy phí (chi tiết)

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /ʁa.pɔʁ/

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
rapport
/ʁa.pɔʁ/
rapports
/ʁa.pɔʁ/

rapport /ʁa.pɔʁ/

 1. Sự sinh lợi; sản vật.
  Terre en plein rapport — khu đất đang được sinh lợi
  Vivre du rapport d’une terre — sinh sống vì chưng sản vật của thửa đất
 2. Sự thuật lại, sự báo cáo; điều thuật lại; bạn dạng report.
  Les querelles que causent les rapports indiscrets — những cuộc tranh cãi bởi những điều thuật lại vô ý tứ
  Rapport de police — bạn dạng report của công an
 3. Sự nối tăng, sự lẹo thêm; sự lấy kể từ điểm không giống cho tới.
  Terres de rapport — khu đất lấy kể từ điểm không giống đến
 4. (Luật học tập, pháp lý) ) sự trả lại (của đã nhận được vô gia tài nhằm phân tách lại).
 5. Nét giống như nhau, vị trí trùng khớp.
  Personnes qui ont des rapports de caractère — những người dân đem những vị trí trùng khớp vô tính nết
 6. Mối liên quan; mối liên hệ.
  Rapport de parenté — mối liên hệ bọn họ hàng
  Rapports sociaux — mối liên hệ xã hội
  Avoir peu de rapports avec ses voisins — không nhiều đem mối liên hệ với sản phẩm xóm
 7. Sự ăn ở.
  Avoir des rapports avec une femme — ăn ở với cùng một người đàn bà
 8. (Toán học) Tỉ số, tỉ lệ thành phần.
  Rapport de deux grandeurs — tỉ số thân thiện nhì đại lượng
  Rapport d’agrandissement/rapport d’amortissement — tỉ lệ thành phần phóng đại/tỉ lệ suy giảm
  Rapport ciment -eau — tỉ lệ thành phần xi măng-nước
  Rapport de compression — tỉ số nén
  Rapport flèche -portée — tỉ số phỏng cao-tầm bắn
  Rapport inverse — tỉ lệ thành phần nghịch
  Rapport de mélange — tỉ lệ thành phần bộ phận láo lếu hợp
  Rapport moléculaire — tỉ lệ thành phần phân tử
  Rapport en poids — tỉ số trọng lượng, tỉ trọng
  Rapport poids -poussée — tỉ lệ thành phần trọng lượng-lực đẩy
  Rapport signal -bruit — tỉ lệ thành phần tín hiệu-ồn
  avoir rapport à — đem mối liên hệ với, đem tương quan đến
  Ce texte a rapport à ce que vous cherchez — bài xích này còn có tương quan cho tới điều anh tìm
  en rapport avec — hợp ý với
  Un emploi en rapport avec ses capacités — một việc thực hiện phù hợp với khả năng
  en rapport de — tùy theo
  En rapport de ses moyens — tùy từng phương tiện đi lại của mình
  être sans rapport avec — ko tương quan gì đến
  maison de rapport — mái ấm mang đến mướn lấy tiền
  mettre en rapport — so sánh với, so sánh sánh+ giới thiệu
  par rapport à — đối với, đối với
  sous le rapport de — về mặt mày, về phương diện
  sous tous les rapports — về từng mặt

Trái nghĩa[sửa]

 • Disproportion

Tham khảo[sửa]

 • "rapport". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không lấy phí (chi tiết)