quantify là gì

Công cụ cá nhân
 • /´kwɔnti¸fai/

  Thông dụng

  Động từ

  Xác lăm le số lượng

  Ngoại động kể từ ( quantified)

  Xác lăm le số lượng
  impossible to lớn quantify
  không thể xác lập được số lượng
  possible to lớn quantify
  có thể xác lập được số lượng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  số lượng, lượng
  quantify of information
  (điều khiển học tập ) lượng hoá thông tin
  quantify of selection
  lượng chọn
  auxiliary quantify
  lượng hỗ trợ
  definite quantify
  lượng xác định
  digital quantify
  lượng vì thế số
  directly proportional quantify ies
  các lượng tỷ trọng thuận
  scalar quantify
  (vật lý ) lượng vô hướng
  vector quantify
  lượng vectơ

  Kỹ thuật công cộng

  lượng tử hóa

  Kinh tế

  định lượng
  xác lăm le số lượng
  xác lăm le con số của

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  appraise , assess , calibrate , kiểm tra , compute , count , determine , estimate , evaluate , figure , gauge , look over , rank , rate , size , specify , value , weigh

  Bạn đang xem: quantify là gì

  Xem thêm: approximately là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ