quadruple là gì

Từ điển ngỏ Wiktionary

Bước cho tới điều hướng Bước cho tới lần kiếm

Bạn đang xem: quadruple là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trừng trị âm[sửa]

 • IPA: /kwɑː.ˈdruː.pəl/

Tính từ[sửa]

quadruple /kwɑː.ˈdruː.pəl/

 1. Gấp tứ.
 2. Gồm tứ phần.
  quadruple rhythm (time) — (âm nhạc) nhịp bốn
 3. Bốn mặt mày, tay tư.
  quadruple alliance — liên minh tứ nước

Danh từ[sửa]

quadruple /kwɑː.ˈdruː.pəl/

 1. Số lớn vội vàng tứ.

Động từ[sửa]

quadruple /kwɑː.ˈdruː.pəl/

Xem thêm: solvent là gì

 1. Nhân tứ, tăng thêm tứ chuyến.

Chia động từ[sửa]

quadruple

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to quadruple
Phân kể từ hiện nay tại quadrupling
Phân kể từ quá khứ quadrupled
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại quadruple quadruple hoặc quadruplest¹ quadruples hoặc quadrupleth¹ quadruple quadruple quadruple
Quá khứ quadrupled quadrupled hoặc quadrupledst¹ quadrupled quadrupled quadrupled quadrupled
Tương lai will/shall² quadruple will/shall quadruple hoặc wilt/shalt¹ quadruple will/shall quadruple will/shall quadruple will/shall quadruple will/shall quadruple
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại quadruple quadruple hoặc quadruplest¹ quadruple quadruple quadruple quadruple
Quá khứ quadrupled quadrupled quadrupled quadrupled quadrupled quadrupled
Tương lai were to quadruple hoặc should quadruple were to quadruple hoặc should quadruple were to quadruple hoặc should quadruple were to quadruple hoặc should quadruple were to quadruple hoặc should quadruple were to quadruple hoặc should quadruple
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại quadruple let’s quadruple quadruple
 1. Cách phân chia động kể từ cổ.
 2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "quadruple". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính phí (chi tiết)

Tiếng Pháp[sửa]

Cách trừng trị âm[sửa]

 • IPA: /kwad.ʁupl/

Tính từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Giống đực quadruple
/kwad.ʁupl/
quadruple
/kwad.ʁupl/
Giống cái quadruple
/kwad.ʁupl/
quadruple
/kwad.ʁupl/

quadruple /kwad.ʁupl/

Xem thêm: tanker là gì

 1. Gấp bốn; tứ.
  Récolte quadruple de la précédente — vụ mùa vội vàng tứ năm ngoái
  Une quadruple rangée — mặt hàng bốn

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
quadruple
/kwad.ʁupl/
quadruples
/kwad.ʁupl/

quadruple /kwad.ʁupl/

 1. Số vội vàng tứ.
  Payer le quadruple du prix — trả giá chỉ vội vàng bốn
 2. (Sử học) Đồng cađrup (Tiền vàng Pháp và Tây Ban Nha).

Tham khảo[sửa]

 • "quadruple". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính phí (chi tiết)

Lấy kể từ “https://crights.org.vn/w/index.php?title=quadruple&oldid=1901104”