put up with là gì

Cụm động kể từ là một trong những chủ thể rộng lớn và phức tạp vô giờ Anh. Ta thông thường mất quá nhiều nhiều thời hạn nhằm thu thập từ từ khối kiến thức và kỹ năng mập mạp này. Bài học tập thời điểm ngày hôm nay hãy nằm trong dò xét hiểu về một cụm động kể từ thông thường gặp gỡ vô giờ Anh, này đó là cấu tạo put up with. Hãy nằm trong Langmaster phân tích put up with là gì ngay lập tức tại đây nhé!

Bạn đang xem: put up with là gì

Xem thêm:

=> SIÊU HOT! TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN TỪ A - Z

=> TẤT TẦN TẬT VỀ CÁCH DÙNG CÁC ĐỘNG TỪ ĐI KÈM VỚI CẢ TO V VÀ V-ING

1. Định nghĩa put up with là gì?

 • Put up with là một trong những cụm động kể từ vô giờ Anh, đem tức là chịu đựng đựng hoặc buông bỏ.

Ví dụ.

 • My mother can't put up with coldness. (Mẹ tôi ko thể chịu đựng đựng được loại giá buốt.)
 • Jack is sánh rude. I don't know why Anna puts up with him. (Jack thiệt sự vô cùng tục tĩu. Tôi không hiểu nhiều vì sao Anna lại buông bỏ mang đến hắn tớ.)

2. Cấu trúc put up with

Put up with + something/someone: chịu đựng đựng, buông bỏ mang đến ai, loại gì

Ví dụ.

 • I can put up with the room being untidy, but I hate it if it's not clean. (Tôi rất có thể chịu đựng đựng căn chống trở thành không gọn gàng, tuy nhiên tôi lại hét nó nế như đó ko thật sạch.)
 • I don't know how he puts up with their constant complaints. (Tôi ko biết anh ấy cần chịu đựng đựng những câu nói. phàn nàn liên tiếp của mình ra sao.)
 • I put up with Alan’s mistakes because of his sincere apology. (Tôi buông bỏ mang đến tội tình của Alan bởi vì câu nói. van nài lỗi tình thật của cậu ấy.)
 • My father put up with my stupid thoughts because he loves bu sánh much. (Bố tôi vẫn buông bỏ mang đến những tâm lý ngu ngốc của tôi vì thế ông ấy yêu thương tôi thật nhiều.)

null

Định nghĩa put up with là gì

Xem thêm:

=> 1000 CỤM ĐỘNG TỪ TIẾNG ANH CƠ BẢN THÔNG DỤNG NHẤT

3. Các kể từ đồng nghĩa tương quan với put up with

Bên cạnh cụm động kể từ put up with đem tức là chịu đựng đựng, buông bỏ, Langmaster tiếp tục cung ứng thêm vào cho chúng ta những kể từ đồng nghĩa tương quan với put up with ngay lập tức tại đây.

 • Tolerate /ˈtɒləreɪt/ : Tha loại, khoan thứ
 • Suffer /ˈsʌfə/ : Chịu đựng, mang đến phép
 • Endure /ɪnˈdjʊə/ : Cam chịu đựng, chịu đựng được
 • Bear /beə/ : Chịu đựng
 • Stomach /ˈstʌmək/ : Cam chịu đựng (nhục), nuốt (hận)
 • Swallow /ˈswɒləʊ/ : Nuốt, chịu đựng đựng
 • Submit /səbˈmɪt/ : Chịu, cam chịu đựng, quy phục
 • Shoulder /ˈʃəʊldə/ : Vác lên vai, gánh trách móc nhiệm
 • Accept /əkˈsɛpt/ :  Nhận, đồng ý, chấp thuận
 • Acknowledge /əkˈnɒlɪʤ/ : Thừa nhận, công nhận
 • Concede /kənˈsiːd/ :  Nhận, quá nhận
 • Consent /kənˈsɛnt/ : Đồng ý, ưng thuận, văn bản, giã thành
 • Defer /dɪˈfɜː/ : Theo, chiều theo đuổi, thực hiện theo
 • Receive /rɪˈsiːv/ : Tin, thừa nhận là đúng
 • Withstand /wɪðˈstænd/ : Chống lại, kháng cự, chịu đựng đựng
 • Approve /əˈpruːv/ : Tán trở thành, đồng ý, bởi vì lòng
 • Recognise /ˈrɛkəɡnaɪz/ :  Công nhận, quá nhận, chấp nhận
 • Release /rɪˈliːs / :  Miễn, thả (nợ...), giải thoát
 • Support /səˈpɔːt/ : Chịu đựng, dung thứ

4. Cụm động kể từ không giống của Put

Ngoài cụm động kể từ put up with, động kể từ put còn kết phù hợp với nhiều giới kể từ không giống tạo ra trở thành những cụm động kể từ không giống nhau. Hãy nằm trong xem thêm tăng tiếp sau đây nhé!

 • Put aside: Để dành riêng, gạt qua một bên
 • Put across: Giao tiếp, truyền tải
 • Put back: Để lại điểm cũ
 • Put by: Lảng tránh
 • Put down: Đặt xuống
 • Put forward: Trình bày chủ ý, thể hiện quan lại điểm
 • Put in: Đệ đơn, fake vật gì vô sử dụng
 • Put in for: Đòi chất vấn, yêu thương sách
 • Put off: Hoãn
 • Put on: Mặc (quần áo), team (mũ), treo (giày)...
 • Put out: Dập tắt
 • Put through: Hoàn trở thành, kết thúc xuôi
 • Put up: Dựng lên
 • Put somebody up: Cho ai ở nhờ
 • Put up with: Chịu đựng, thả thứ

null

Cụm động kể từ không giống của Put

5. Bài luyện cấu tạo put up with

Bài luyện 1: Chọn đáp án đúng

1. It took the firefighters three hours vĩ đại …………………. the fire.

A. put out

B. put up

C. put by

2. We are having a new oven ………………….

A. put up

B. put in

C. put off

3. Don’t …………………. what you can bởi today till tomorrow.

A. put out

B. put off

C. put through

4. I'm not going vĩ đại …………………. his smoking any longer.

A. put by

B. put in

C. put up with

5. She combed her hair and …………………. a hat.

A. put by

B. put up with

Xem thêm: curved là gì

C. put on

null

Bài luyện cấu tạo put up with

Bài luyện 2: Điền giới kể từ tương thích vô dù trống

1. Phong puts ... a small amount every year towards his gap year.

2. The seminar has been put ... until next Sunday.

3. The baby is just putting ... an act vĩ đại win his mother's sympathy.

4. I fail vĩ đại put ... these hot days

5. Could you put bu ... vĩ đại the chief of marketing?

6. You should put the lights ... when you leave the room.

7. You should work on your soft skills vĩ đại be able vĩ đại put your thinking ...

8. My teacher has agreed vĩ đại put a good word ... for her.

9. Everyone seems vĩ đại disagree with the suggestion which is put … by Han.

Đáp án

Bài luyện 1:

1. put out

2. put in

3. put off

4. put up with

5. put on

Bài luyện 2:

1. by 

2. off 

3. on

4. up with

5. through 

6. out 

7. across 

8. in 

9. forward

Xem thêm:

=> 30 CỤM ĐỘNG TỪ TRÁI NGHĨA TRONG TIẾNG ANH

=> TỪ ĐỒNG NGHĨA TRONG TIẾNG ANH LÀ GÌ?

Sau bài học kinh nghiệm nằm trong Langmaster các bạn vẫn nắm vững được put up with là gì chưa? Mong rằng nội dung bài viết này tiếp tục giúp đỡ bạn làm rõ rộng lớn về cấu tạo put up with vô giờ Anh và những chủ thể xoanh xung quanh nó. Để giúp đỡ bạn làm rõ về trình độ chuyên môn giờ Anh của tôi và thể hiện phương phía học hành tương thích, hãy thực hiện bài xích đánh giá tại đây nhé. Chúc chúng ta học tập tốt!

Xem thêm: clean là gì