precedent là gì

Công cụ cá nhân
 • /´presidənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quyết quyết định, sự khiếu nại... sẽ là khuôn mực cho những ra quyết định hoặc những sự khiếu nại sau này; chi phí lệ
  to create/set a precedent for something
  tạo ra/đặt trở nên thông lệ mang đến loại gì
  to serve as a precedent for something
  làm thông lệ mang đến loại gì
  without precedent
  chưa hề thấy xảy ra; ko hề có
  to break with precedent
  phá vỡ chi phí lệ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  tiền lệ
  judicial precedent
  tiền lệ xét xử

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  antecedent , authority , criterion , exemplar , instance , model , paradigm , example , custom , decision , guideline , preceding , ruling , standard

  Bạn đang xem: precedent là gì

  Xem thêm: survey là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ