point là gì

 • danh từ

  Bạn đang xem: point là gì

  điểm, yếu tố, mặt

  at all points

  về từng điểm, về từng mặt

  to differ on many points

  không đồng ý nhau về nhiều điểm

  ví dụ khác

 • mũi nhọn (giùi...) mũi kim, đầu ngòi bút; nhánh gạc (hươu nai); cánh (sao)

 • dụng cụ đem mũi nhọn, kim tương khắc, kim trổ

 • (địa lý,địa chất) mũi đất

 • (quân sự) team mũi nhọn

 • mỏm nhọn

  the point of the jaw; the point

  (quyền Anh) mỏm cắm, chốt cắm (chỗ tấn công dễ dẫn đến đo ván)

 • đăng ten ren vày kim ((cũng) point lace)

 • (số nhiều) chân ngựa

  a cất cánh with Đen points

  ngựa hồng chân đen

 • chấm, vết chấm, điểm

  decimal point

  dấu thập phân

 • (vật lý), (toán học) diểm

  point contact

  điểm xúc tiếp, tiếp điểm

  point of intersection

  giao điểm

 • (thể dục,thể thao) điểm

  to give points to tướng somebody

  chấp điểm ai; (nghĩa bóng) chất lượng tốt rộng lớn ai, cừ rộng lớn ai

  ví dụ khác

 • điểm, vị trí, vị trí, phía, phương

  point of departure

  địa điểm khởi hành

  rallying point

  địa điểm tập dượt trung

  ví dụ khác

 • lúc

  at the point death

  Xem thêm: marinate là gì

  lúc hấp hối

  on the point of doing something

  vào khi hợp tác vô việc gì

 • nét nổi trội, điểm trọng tâm, điểm cốt yếu đuối, điểm lý thú (câu chuyện, lời nói đùa...)

  I don't see the point

  tôi ko thấy điểm lý thú tại đoạn nào

 • sự thâm thúy, sự cay chua, sự cay độc, sự châm chọc

  his remarks lack point

  những phán xét của anh ấy tao thiếu hụt thâm thúy sắc

 • (ngành in) Poang (đơn vị đo cỡ chữ vày 0, 0138 insơ)

 • (hàng hải) quăng thừng buộc mép buồm

 • (ngành lối sắt) ghi

 • (săn bắn) sự đứng sững vểnh mõm thực hiện hiệu chỉ thú săn bắn (chó săn)

  to make a point; to tướng come to tướng a point

  đứng sững vểnh mõm thực hiện hiệu chỉ thú săn bắn (chó săn)

 • động từ

  vót nhọn (bút chì...)

 • gắn đầu nhọn vào

 • làm mang đến thâm thúy, thực hiện mang đến cay chua, thực hiện mang đến cay độc

  to point a remark

  làm mang đến câu nói. phán xét thâm thúy (chua cay)

 • ((thường) + at) chỉ, trỏ, nhắm, chĩa

  to point a gun at

  chĩa súng vào

 • chấm (câu...); ghi lại chấm (bài thánh ca mang đến dễ dàng hát)

 • trét xi măng (kẽ gạch men, đá xây)

 • đứng sững vểnh mõm chỉ (thú săn) (chó săn)

 • (+ at) chỉ, trỏ ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)) nhằm

  to be pointed at

  (nghĩa bóng) bị thiên hạ chỉ trỏ, bị thiên hạ nhằm ý

 • (+ to tướng, towards) phía về

  to point to tướng the north

  hướng về phía bắc

 • (+ to) phía sự để ý vô, cảnh báo vào; chỉ ra rằng, chỉ đã cho chúng ta biết, vạch ra

  I want to tướng point to tướng these facts

  tôi mong muốn chúng ta cảnh báo vô những vấn đề này

 • đứng sững vểnh mõm chỉ chú săn bắn (chó săn)

  Xem thêm: aware là gì