plugged là gì

plugged

plug /plʌg/

 • danh từ
  • nút (chậu sứ rửa ráy, bể nước...)
  • (kỹ thuật) chốt
  • (điện học) cái phít
   • three-pin plug: phít phụ vương đầu, phít phụ vương chạc
   • two-pin: phít nhị đầu, phít nhị chạc
  • đầu ống, đầu vòi vĩnh (để bắt vòi vĩnh nước vô lấy nước)
  • Buji
  • (địa lý,địa chất) đá nút (đá phun trào che kín mồm núi lửa)
  • bánh dung dịch lá, dung dịch lá bánh; miếng dung dịch lá nhai (cắt ở bánh dung dịch lá)
  • (từ lóng) cú đấm, cú thoi
  • (từ lóng) sách ko chào bán được
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ngựa tệ, ngựa xấu
  • nước ngoài động từ
   • ((thường) + up) che lại vị nút; nút lại
    • to plug a hole: che lỗ vị nút
   • (từ lóng) thoi, thụi, đấm
   • (từ lóng) mang lại ăn đạn, mang lại ăn kẹo đồng
   • (thông tục) nhai nhải mâi nhằm cố phổ cập (cái gì...)
    • to plug a song: hát nhai nhải mâi nhằm cố phổ cập một bài bác hát
  • nội động từ
   • (+ away at) (thông tục) rán mức độ, chăm chỉ (làm một việc gì); học tập gạo, "cày" ((nghĩa bóng))
   • to plug in
    • (điện học) cắm phít


   đã nút
  Lĩnh vực: chất hóa học & vật liệu
   đã bít
   đã bịa cầu khoan
   đã trát kín

  Bạn đang xem: plugged là gì


  [plʌg]

  Xem thêm: second guess là gì

 • tính từ
 • o   đã bịa cầu khoan

  o   đã che, tiếp tục nút, tiếp tục trát kín

  Xem thêm: machinery là gì

  §   plugged and suspended : nút tạm thời thời

  §   plugged bit : mũi khoan bị bít


  Xem thêm: blocked, stopper, stopple, chew, chaw, cud, quid, wad, ballyhoo, hoopla, hype, spark plug, sparking plug, male plug, fireplug, fire hydrant, hack, jade, nag, stop up, secure, plug away, punch