plough là gì

/plau/

Thông dụng

Cách viết lách không giống plow

Danh từ

Cái cày; khí cụ tương tự khuôn cày (máy xúc tuyết..)
a snow-plough
máy xúc tuyết
(thiên văn học) ( the Plough) chòm sao Đại Hùng (như) Charles'sỵWain, (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) như the Big Dipper
Đất tiếp tục cày
100 hectares of plough
100 hecta khu đất tiếp tục cày
(điện học) cần thiết (tàu năng lượng điện...)
(từ lóng) sự tấn công trượt, sự tấn công lỗi (học sinh thi); sự trượt, sự lỗi (thi)
under the plough
đất trồng
to put one's hand vĩ đại the plough
bắt tay vô việc

Ngoại động từ

Cày (một thửa ruộng, một luống cày)
plough a field
cày một đám ruộng
Xới (một đường)
Đánh lỗi ai (thi cử)
Cày lấp (đất..); tái ngắt góp vốn đầu tư (lợi nhuận..)
Rẽ (sóng) (tàu...)
Chau, cau (mày)
to plough one's brows
chau mày
(từ lóng) tấn công trượt, tấn công lỗi (học sinh thi)
to be ploughed; vĩ đại get ploughed
bị tấn công trượt
Đi nặng nhọc, lặn lội
to plough one's way through the mud
lặn lội qua quýt kho bãi khu đất bùn
plough a lonely furrow
làm đơn thương độc mã

Nội động từ

Cày
( + on) rẽ sóng đi
the ship ploughs
con tàu rẽ sóng đi
( + through) (nghĩa bóng) lặn lội, cày
to plough through the mud
lặn lội qua quýt kho bãi bùn
to plough through a book
đọc kỹ một quyển sách
to plough back
cày lấp (cỏ nhằm bón đất)
(nghĩa bóng) tái ngắt góp vốn đầu tư (lợi nhuận vào một trong những ngành kinh doanh)
to plough down
cày vùi (rễ, cỏ dại)
to plough out (up)
cày nhảy (rễ, cỏ dại)
to plough the sand(s)
lấy hèo đập nước, phí công dã tràng xe cộ cát

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

a Nếu các bạn thấy kể từ này cần tăng hình ảnh, và các bạn sở hữu một hình hình ảnh chất lượng, hãy tăng hình hình ảnh tê liệt vô mang lại kể từ.

Nếu các bạn nghĩ về kể từ này không cần thiết hình ảnh, hãy xóa chi tiêu bản {{Thêm ảnh}} ngoài kể từ đó".BaamBoo Tra Từ nài cám ơn bạn !

Bạn đang xem: plough là gì

Cái bào rãnh, khuôn bào xuyên, khuôn cày

Hóa học tập & vật liệu

sự cày mòn

Xây dựng

sự gạt

Kỹ thuật cộng đồng

bào soi rãnh hẹp
cái bào rãnh
cái bào xoi
cày
khe
khe nứt
đất tiếp tục cày
đường soi
lưỡi cày
plough anchor
neo hình lưỡi cầy
máng nhỏ
máy cày
máy gạt
máy san
mộng
plough plane
mộng soi rãnh
mộng soi rãnh
rãnh nhỏ

Xem thêm: thursday là gì

Xem thêm: cash out là gì

sự xẻ rãnh

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ