pledge là gì

/plɛdʒ/

Thông dụng

Danh từ

Vật thực hiện tin tưởng, vật thế chấp ngân hàng, vật cụ cố; sự cầm đồ, thế sự chấp
deposited as a pledge
để thực hiện của tin
to put something in pledge
đem cầm đồ cái gì
to take something out of pledge
chuộc vật gì ra
Vật đảm bảo an toàn, việc đảm bảo an toàn, minh chứng (tình yêu thương, tình các bạn..); (nghĩa bóng) người con (vật đảm bảo an toàn mang đến thương yêu của song phu nhân chồng)
a pledge of love
điều đáp ứng mang đến tình yêu
gifts exchanged as a pledge of friendship
trao thay đổi tặng vật nhằm biểu thị tình bạn
Sự nâng ly mừng mức độ khoẻ, nốc rượu mừng
Lời hứa trịnh trọng, điều cam kết; điều thề
give a pledge never to lớn reveal the secret
thề ko lúc nào bật mí túng mật
to take (sign, keep) the pledge
cam kết chừa rượu mạnh
in/out of pledge
cầm cố/ chuộc lại
sign/take the pledge
thề ko lúc nào nốc rượu
under pledge of something
trong hiện tượng đang được đồng ý, hứa cái gì
you are under pledge of secrecy
anh đang được hứa lưu giữ túng mật

Ngoại động từ

Để lại (cái gì) mang đến ai thực hiện vật cụ cố
Hứa, khẳng định, nguyện, thề; thể hiện (lời rằng danh dự..) như 1 điều thề
to pledge one's word; to lớn pledge one's honour
hứa cam kết
to pledge oneself to lớn secrecy
hứa lưu giữ túng mật
to pledge to lớn remain all one's life faithful to lớn...
nguyện xuyên suốt đời trung thành với chủ với...
Uống chúc mức độ khoẻ, nâng ly chúc mừng (ai)

Hình thái từ

  • V_ed: pledged
  • V_ing: pledging

Chuyên ngành

Toán & tin

(toán tài chính ) cụ cố

Kỹ thuật công cộng

cầm cố

Kinh tế

cầm cố
đồ cầm
sự thế chấp
circulating pledge
sự thế chấp ngân hàng lưu động
redeemable pledge
sự thế chấp ngân hàng hoàn toàn có thể chuộc lại
vật cụ cố
vật cụ đồ
vật cụ thế
vật thế chấp
redeemable pledge
vật thế chấp ngân hàng hoàn toàn có thể chuộc lại
redeemable pledge
vật thế chấp ngân hàng hoàn toàn có thể lấy lại được
redemption of a pledge
sự chuộc lại vật thế chấp

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
agreement , assurance , covenant , guarantee , health , oath , promise , toast , undertaking , vow , warrant , word , bail , bond , collateral , deposit , earnest , gage , guaranty , pawn , security , surety , token , warranty , engagement , plight , solemn word , word of honor , betrothal , hostage , hypothecation , recognizance
verb
contract , covenant , engage , give word , hock * , hook * , mortgage , pawn , plight , promise , sign for , soak * , swear , undertake , vouch , vow , bind , charge , obligate , hypothecate , toast , assurance , assure , betroth , certainty , collateral , commit , gage , guarantee , guaranty , impawn , insurance , iou , oath , redeem , seal , security , surety , troth , wage , warrant , word

Từ ngược nghĩa