plant là gì

/plænt , plɑnt/

Thông dụng

Danh từ

Thực vật
plants need light and water
thực vật cần thiết khả năng chiếu sáng và nước
plant life
(thuộc ngữ) cuộc sống thực vật
the plant kingdom
giới thực vật
Carnivorous Plant: Thực vật ăn thịt
Sự mọc
in plant
đang đâm chồi lên
to lose plant
chết lụi
to miss plant
không nẩy búp được
Dáng đứng, thế đứng
Máy móc, vũ khí (dùng vô tiến độ phát hành..)
plant hire
(thuộc ngữ) mướn công cụ thiết bị
(từ lóng) người gài vô (một tổ chức triển khai nào là nhằm thực hiện tay trong); vật gài kín (vào điểm nào là (như) bom, máy thu thanh...)

Ngoại động từ

Trồng, gieo
to plant a tree
trồng cây
to plant seeds
gieo hạt
to plant a field with rice
trồng lúa bên trên một miếng ruộng
Cắm, đóng góp chặt xuống (cọc...)
Động kể từ phãn thân thiện vĩ đại plant oneself đứng (ở một nơi nào nhằm để ý, dò la xét...)
Thả (cá con cái... xuống ao cá)
Di (dân) cho tới ở... fake (người) cho tới ở...
to plant people in a district; vĩ đại plant a district with people
di dân cho tới ở một vùng
Thiết lập, xây dựng, bịa (một thành phố Hồ Chí Minh, ngôi miếu...)
Gài (người...) lại thực hiện tay trong; bịa (lính gác...), gài (bom, máy thu thanh...)
Gieo (ý suy nghĩ...)
to plant an idea in someone's mind
gieo một ý suy nghĩ vô đầu ai
Bắn, giáng, ném, đâm...
to plant a bullet in the target
bắn một viên đạn vô bia
to plant a blow on...
giáng một đòn vô...
Bỏ rơi
to find oneself planted on a desert island
thấy bản thân bị quăng quật rơi bên trên một hòn đảo hoang
Chôn (ai)
(từ lóng) lấp liếm, oa trữ (hàng đánh tráo...)
(từ lóng) quăng quật (cát vàng, quặng (khoáng chất)...) vô mỏ (để xí gạt người toan mua sắm là mỏ sở hữu trữ lượng cao)
(từ lóng) tính (mưu kế tiếp lừa đảo)

Cấu trúc từ

to plant out
cấy, gửi (ở chậu...) xuống đất
to plant oneself on someone
ở lì mãi mái ấm ai

Hình thái từ

  • V-ed: planted

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Phân xưởng, nhà máy sản xuất, công cụ, vũ khí kỹ thuật

Xây dựng

trạng bị

Kỹ thuật cộng đồng

cây
dụng cụ
dụng cụ thiết bị
nhà máy

Giải mến EN: An engineering or production facility; a factory, electric power station, or the lượt thích.  .

Xem thêm: gentleman là gì

Bạn đang xem: plant là gì

Giải mến VN: Một hạ tầng phát hành hoặc kĩ thuật; một nhà máy sản xuất, nhà máy sản xuất năng lượng điện,v.v.

máy

Kinh tế

công xưởng
optimum scale of plant
quy tế bào mến thống nhất của công xưởng
plant location
sự thiết bịa công xưởng
plant register
sổ ĐK gia sản công xưởng
production plant
công xưởng sản xuất
nhà máy
phân xưởng
machine plant
phân xưởng máy
plant superintendent
trưởng phân xưởng
production plant
phân xưởng sản xuất
thiết bị
bottling plant
thiết bị sụp chai
breaking plant
thiết bị nghiền đập
complete plant
thiết bị hoàn toàn bộ
continuous bleaching plant
thiết bị tẩy white liên tục
dough manipulation plant
thiết bị hạn chế bột nhào
export of plant and equipment
sự tái ngắt xuất khẩu những vũ khí công cụ đang được nhập
fat-splitting plant
thiết bị xà chống hóa hóa học béo
loosening plant
thiết bị tách cọng dung dịch lá
plant assets
tài sản xưởng sản xuất thiết bị
plant factor
hệ số dùng thiết bị
plant hire company
công ty mang đến mướn thiết bị
plant layout
bố trí vũ khí mái ấm xưởng
plant utilization
thời gian dối thực tiễn dùng vũ khí mái ấm xưởng
plant-hire
sự mang đến mướn thiết bị
power plant
thiết thụ động lực
reexport of plant and equipment
sự tái ngắt xuất khẩu những vũ khí công cụ đang được nhập
refrigeration plant
thiết bị sầm uất lạnh
thiết bị liên hoàn
thực vật
plant food
sản phẩm thực vật
plant food
thức ăn kể từ thực vật
plant material
nguyên liệu thực vật
plant product
sản phẩm sở hữu xuất xứ thực vật
plant quarantine certificate
giấy ghi nhận kiểm dịch thực vật
plant rennet
proteinaza thực vật
trạm
sewage treatment plant
trạm xử lý nước
trang thiết bị
trang vũ khí mái ấm máy
xưởng
animal feed plant
xưởng thực phẩm gia súc
assembly plant
xưởng lắp đặt ráp
coffee plant
xưởng rang cà phê
container washing plant
xưởng cọ công-ten-nơ
machine plant
phân xưởng máy
machine plant
xưởng cơ khí
maximum plant capacity
năng lực phát hành tối nhiều của xưởng
multi-plant company
công ty có rất nhiều xưởng
optimum scale of plant
quy tế bào mến thống nhất của công xưởng
packing plant
xưởng bao bì
packing plant
xưởng chế vươn lên là thực phẩm
packing plant
xưởng đóng góp hộp
pilot plant
xưởng phát hành thử
plant and machinery register
sổ sách xưởng sản xuất và máy móc
plant assets
tài sản xưởng sản xuất thiết bị
plant fabricator
người thiết bịa xưởng
plant layout
bố trí vũ khí mái ấm xưởng
plant location
sự thiết bịa công xưởng
plant management
sự vận hành xưởng sản xuất
plant manager
trưởng xưởng
plant manager
xưởng trưởng
plant register
sổ ĐK gia sản công xưởng
plant superintendent
trưởng phân xưởng
plant utilization
thời gian dối thực tiễn dùng vũ khí mái ấm xưởng
processing plant
xưởng gia công
production plant
công xưởng
production plant
công xưởng sản xuất
production plant
phân xưởng sản xuất
single plant bargaining
cuộc thương thảo một xưởng
xưởng máy
machine plant
phân xưởng máy

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
annual , biennial , bush , creeper * , cutting * , flower , grass , greenery , herb , perennial , seedling , shoot , shrub , slip , sprout , tree , vine , weed , apparatus , forge , foundry , gear , machinery , manufactory , mill , cửa hàng , works , yard , factory , biology , biota , denizen , flora , hybrid , pl. flora (plants of a region) , vegetable , vegetation
verb
bury , cover , farm , grow , implant , pitch , pot , raise , scatter , seed , seed down , mix out , sow , start , stock , transplant , deposit , fix , found , imbed , insert , install , institute , lodge , park , plank , plank down , plop , plunk , root , settle , station , cache , conceal , ensconce , occult , secrete , cultivate , domesticate , establish

Từ trái khoáy nghĩa