placement là gì

/´pleismənt/

Thông dụng

Danh từ

Sắp bịa, bố trí việc làm

Chuyên ngành

Xây dựng

sự sắp xếp, sự xếp bịa, sự ụp (bê tông)

Cơ - Điện tử

Sự sắp xếp, sự xếp đặt

Kỹ thuật công cộng

sự tía trí
sự phân bố
sự xếp đặt

Kinh tế

đầu tư
giới thiệu việc làm
placement office
sở ra mắt việc làm
phát hành CP mới mẻ (Mỹ tên thường gọi của placing)
sắp xếp (nhân viên)
sự tía trí
sự phân phối xuất kho (cổ phiếu)
sự sắp xếp, bố trí (việc làm)
sự thăm dò việc

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
categorization , classification , deployment , disposal , disposition , distribution , formation , grouping , layout , lineup , order , organization , sequence , emplacement , location , locus , site , situation

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: placement là gì

Xem thêm: gotcha là gì

NHÀ TÀI TRỢ