pipes là gì

/paip/

Thông dụng

Danh từ

Ống dẫn (khí, nước, dầu...)
a water pipe
ống dẫn nước
a gas pipe
ống dẫn khá đốt
the windpipe
khí quản ngại (đường dẫn khí nhập cơ thể)
Tẩu dung dịch, ống điếu (như) tobacco pipe; cối, điếu (như) pipeful
smoke a pipe
hút dung dịch vị tẩu
pipe tobacco
(thuộc ngữ) dung dịch lá sợi sử dụng mang lại ống tẩu
(âm nhạc) ống sáo, ống tiêu xài, ống nhạc hơi
pipe of Pan
kèn ống
( số nhiều) kèn túi (của người chăn rán Ê-cốt) (như) bagpipes
(ngành mỏ) mạch ống (quặng)
Còi của thuyền trưởng; giờ bé của thuyền trưởng
Tiếng hát; giờ chim hót
Đường bẫy chim rừng
Thùng (đơn vị (đo lường) rượu vị 105 galông)

Ngoại động từ

Đặt ống dẫn (ở điểm nào); dẫn (nước, dầu...) vị ống
Thổi sáo, thổi tiêu xài (một phiên bản nhạc)
Thổi bé đi ra lệnh; thổi bé tụ họp (thuỷ thủ...)
to pipe all hands on deck
thổi bé tụ họp toàn bộ những thuỷ thủ lên boong
to pipe the crew up lớn meal
thổi bé tụ họp toàn bộ những thuỷ thủ lên đường ăn cơm
Hát lanh lảnh; hót lanh lảnh
Viền nối (áo); tô điểm đàng cột thừng (trên mặt mày bánh)
Trồng (cây...) vị cành giâm
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nhìn, trông

Nội động từ

Thổi còi
Thổi sáo, thổi tiêu
Hát lanh lảnh; hót lanh lảnh
Rít, thổi vi vu (gió)

Cấu trúc từ

to bit the pipe
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hút thuốc lá phiện
King's (Queen) pipe
Lò nhen dung dịch lá buôn lậu (ở cảng Luân-đôn)
put that in your pipe and smoke it
(thuộc ngữ) anh nên gật đầu những gì tuy nhiên tôi vẫn thổ lộ, mặc dù mến nó hoặc không
to put someone's pipe out
trội rộng lớn ai, vượt lên trước ai
to smoke the pipe of peace
sống hoà bình cùng nhau, thân thích thiện giao hiếu với nhau
to pipe away
(hàng hải) thổi bé đi ra hiệu mang lại (tàu...) tách bến
to pipe down
(hàng hải) thổi bé đi ra mệnh lệnh mang lại (thuỷ thủ...) nghỉ
(từ lóng) rời thực hiện om sòm, hạ giọng; rời tự kiêu, rời lên phía trên mặt tao đây
to pipe up
bắt đầu thao diễn, chính thức hát
Nói lớn lên (làm cho những người tao nhằm ý cho tới mình)

hình thái từ

  • V-ing: Piping
  • V-ed: Piped

Chuyên ngành

Xây dựng

ống, ống dẫn và ống tạo nên lỗ

Cơ - Điện tử

==

Toán & tin yêu

ký hiệu ống dẫn

Giải mến VN: Trong DOS và UNIX, đấy là một ký hiệu báo mang lại hệ quản lý điều hành biết nhằm gửi thành quả lối đi ra của một mệnh lệnh cho 1 mệnh lệnh không giống, chứ không hề hiển thị lên màn hình hiển thị.

ống dẫn (truyền dữ liệu)

Kỹ thuật công cộng

bọt khí
dẫn vị ống
đặt đàng ống
pipe arrangement
sự sắp xếp đàng ống
pipe bed
nền bịa đặt đàng ống
pipe duct
kênh lắp ráp đàng ống
pipe fitter
thợ nguội (đặt) đàng ống
pipe gallery
hành y sĩ bịa đặt đàng ống
pipe jacking
sự bịa đặt đàng ống
pipe lathe
sự bịa đặt (đường) ống
pipe laying
sự bịa đặt đàng ống
pipe laying by pressing into soil
sự bịa đặt đường ống dẫn vị xay nhập đất
pipe laying gang
đội bịa đặt đàng ống
pipe laying in earth fill
sự bịa đặt đường ống dẫn bên dưới lớp khu đất đắp
pipe line machine
máy nối ống (đặt đàng ống)
pipe man
thợ (đặt) đàng ống
pipe-layer
thợ bịa đặt đàng ống
service pipe laying
sự bịa đặt đường ống dẫn xuyên
đặt ống
đường ống
aerial pipe
đường ống bên trên không
agricultural (pipe) drain
đường ống thải nước nông nghiệp
air pipe circuit
sơ trang bị đường ống dẫn gió
air pipe circuit
sơ trang bị đường ống dẫn ko khí
air pipe line
đường ống dẫn ko khí
air pipe line
đường ống dẫn bầu không khí nén
ammonia pipe
đường ống amoniac
ammonia pipe circuit
sơ trang bị đường ống dẫn amoniac
blast pipe
đường ống dẫn gió
bottom outlet pipe
đường ống xả đáy
bottom outlet pipe
đường ống xả sâu
bottom-pipe branching
đường ống tháo dỡ nước dưới
brake cylinder pipe
đường ống cho tới nồi hãm
brake-pipe connection
mạch nối đường ống dẫn phanh
branch brake pipe
đường ống loại quản
branch pipe
đường ống nhánh
branch pipe
đường ống phân nhánh
branch pipe
đường ống loại quản
brine pipe
đường ống dẫn nước muối
brine pipe grid
đường ống dẫn nước muối
bypass pipe
đường ống gửi hướng
bypass pipe
đường ống lên đường vòng
chilled-water pipe
đường ống dẫn nước lạnh
chilled-water pipe [piping]
đường ống dẫn nước lạnh
circulation pipe
đường ống tuần hoàn
cold pipe insulation
cách sức nóng đường ống dẫn lạnh
collar (pipecollar)
đai (đường ống)
conduit pipe
đường ống dẫn
dead-end pipe line
đường ống cuối
dead-end pipe line
đường ống cụt
delivery pipe
đường ống áp lực
delivery pipe
đường ống cung cấp
delivery pipe
đường ống phân phối
discharge pipe
đường ống ra
distributing pipe
đường ống phân phối
distributing pipe line
đường ống phân phối nước
distribution pipe line
đường ống phân phối nước
feed line or pipe
đường ống cung cấp
field welding of pipe-lines
sự hàn đường ống dẫn bên trên công trường
flexible-joint pipe
đường ống với khớp nối linh động
flow pipe
đường ống với áp
frosted pipe
đường ống bị tấp nập lạnh
frosted pipe
đường ống bị phủ tuyết
fuel pipe
đường ống nhiên liệu
full pipe
đường ống đầy
gas pipe
đường ống dẫn khí
gas-pipe line
đường ống dẫn khí (đốt)
gas-pipe line
đường ống ga
ground pipe
đường ống bên dưới đất
ground pipe
đường ống ngầm
head pipe
đường ống với áp
head pipe
đường ống đầu nguồn
heat feed pipe
đường ống cấp cho nhiệt
induction pipe
đường ống bú mớm vào
injection pipe
đường ống bơm
inlet pipe
đường ống lấy nước
intake pipe
đường ống lấy nước
internal pipe work
các đường ống dẫn nhập nhà
laminar pipe flow
dòng chảy tầng nhập đàng ống
line pipe
đường ống dẫn
live pipe
đường ống vận hành
main reservoir pipe
đường ống dẫn thùng bão táp chính
mian-air pipe
đường ống bão táp chính
oil pipe
đường ống dẫn dầu
overhead pipe
đường ống treo
penstocks pipe
ống (của đàng ống) áp lực
period of pipe
pha nước va vấp (trong đường ống dẫn áp lực)
petrol feed pipe
đường ống cấp cho dầu
petrol feed pipe
đường ống cấp cho xăng
pipe alley
rãnh đàng ống
pipe aqueduct
cầu nâng đàng ống
pipe arrangement
sự sắp xếp đàng ống
pipe bed
nền bịa đặt đàng ống
pipe bond
đoạn vượt lên trước vồng (cong) bên trên đàng ống
pipe bridge
cầu mang lại đàng ống
pipe clamp fittings
đai thi công ráp đàng ống
pipe clean up
sự làm sạch sẽ đàng ống
pipe conduit
đường ống dẫn
pipe conduit
hệ thống đường ống dẫn dẫn
pipe duct
kênh dẫn đàng ống
pipe duct
kênh lắp ráp đàng ống
pipe duct
đường ống dẫn nước
pipe fitter
thợ nguội (đặt) đàng ống
pipe fitting
lắp đặt/ sửa chữa thay thế đàng ống
pipe fittings
phụ tùng đàng ống
pipe flow
dòng chảy theo gót đàng ống
pipe flowmeter
lưu lượng nối tiếp loại ống (cho đàng ống)
pipe fracture
sự đứt gãy đàng ống
pipe gallery
hành y sĩ bịa đặt đàng ống
pipe gang
kíp đàng ống
pipe gang
tổ đàng ống
pipe hydraulics
thủy lực học tập đàng ống
pipe insulation
cách ly đường ống dẫn (cách sức nóng, cơ hội nước)
pipe jacking
sự bịa đặt đàng ống
pipe lathe
sự bịa đặt (đường) ống
pipe laying
sắp xếp đàng ống
pipe laying
sự bịa đặt đàng ống
pipe laying by pressing into soil
sự bịa đặt đường ống dẫn vị xay nhập đất
pipe laying gang
đội bịa đặt đàng ống
pipe laying in earth fill
sự bịa đặt đường ống dẫn bên dưới lớp khu đất đắp
pipe line flow efficiency
công suất đường ống dẫn dẫn
pipe line flow efficiency
lưu lượng đường ống dẫn dẫn
pipe line machine
máy nối ống (đặt đàng ống)
pipe line pumping station
trạm bơm bên trên đàng ống
pipe locator
máy dò la đàng ống
pipe man
thợ (đặt) đàng ống
pipe man
thợ (nguội) đàng ống
pipe manifold
đường ống phân phối (xây dựng đàng ống)
pipe network
mạng lưới đàng ống
pipe overlay
vật liệu phủ đàng ống
pipe penstock
đường ống áp lực
pipe plug
nút đàng ống
pipe run
đường ống dẫn
pipe sizing
sự đo lường đàng ống
pipe storm dragline
đường ống tiêu xài nước mưa
pipe string
nhánh đàng ống
pipe surfacing
sự (đặt) nổi đường ống dẫn (ở đoạn vượt)
pipe system
hệ thống đàng ống
pipe tap
lỗ ren bên trên trở thành đàng ống
pipe velocity
vận tốc nhập đàng ống
pipe work
hệ thống đàng ống
pipe-layer
thợ bịa đặt đàng ống
primary pipe
đường ống chính
reinforcing stapping of pipe line
vỏ quấn với cốt (lưới thép) của đàng ống
service pipe laying
sự bịa đặt đường ống dẫn xuyên
sewer pipe
đường ống dẫn nước cống
single-pipe hot-water supply system
hệ (thống) cấp cho nước rét một đàng ống
span pipe line
đường ống bên trên không
suction pipe
đường ống hút
suction refrigerant line (pipe)
đường ống bú mớm môi hóa học lạnh
suction refrigerant pipe
đường ống bú mớm môi hóa học lạnh
supply pipe
đường ống cấp cho khí
supply pipe
đường ống cấp cho liệu
supply pipe
đường ống cung cấp
underground pipe
đường ống ngầm
waste pipe
đường đường nước thải
waste pipe
đường ống bay nước
water pipe
đường ống nước
water supply pipe
đường ống cung ứng nước
water temperature in feed pipe
nhiệt chừng nước cấp cho nhập đàng ống
mạch
brake-pipe connection
mạch nối đường ống dẫn phanh
geyser pipe
ống dẫn mạch nước phun
pipe vein
mạch hình ống
sand pipe
mạch cát (thiên nhiên)
seamless pipe
ống không tồn tại mạch nối
soil pipe
mạch lùng nhập đất
vertical pipe
mạch lùng đứng
ống
ống dẫn
ống nhỏ
ống quặng
rỗ co
rỗ khí

Kinh tế

ống dẫn

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
aqueduct , canal , channel , conduit , conveyer , duct , hose , line , main , pipeline , sewer , spout , trough , vent , vessel
verb
bring in , carry , channel , convey , funnel , siphon , supply , traject , transmit , blubber * , boohoo * , cheep * , cry , play , say , shout , sing , sob , sound , speak , talk , toot * , trill , tweet , twitter , wail , warble , weep , whistle , aqueduct , briar , canal , cask , conductor , conduit , drain , duct , flue , flute , hookah , hose , instrument , leader , main , outlet , passage , peep , reed , sewer , spout , stack , trough , tube