phonemes là gì

Bảng vần âm giờ đồng hồ Anh (Alphabet) đem 26 vần âm (letters), vô bại đem 5 chữ cái vẹn toàn âm (vowel letters: A, E, I, O, U) và 21 chữ cái phụ âm (consonant letters: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, Phường, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z). Không tương tự như cơ hội vạc âm giờ đồng hồ Việt – những vần âm ghi chép thế nào là thì phiên âm như thế, cơ hội vạc âm giờ đồng hồ Anh phức tạp rất là nhiều, nhất là so với những chữ cái vẹn toàn âm.

Trong giờ đồng hồ Anh, vần âm A hoàn toàn có thể được gọi là /a:/ [đọc như âm a vô giờ đồng hồ Việt] trong chữ “far”, gọi là /ei/ [như âm ây] vô chữ “late”, gọi là /ɔɪ/ [như âm oi] trong chữ “lawyer”, gọi là /æ/ [như âm giữa a và e] trong chữ “mad”, hoặc thậm chí là gọi là /i:/ [như âm i] trong chữ “teacher”. Các chữ cái vẹn toàn âm còn lại cũng đem rất nhiều cách gọi phức tạp tương tự…

Bạn đang xem: phonemes là gì

Khi tất cả chúng ta phiên âm những vần âm vẹn toàn âm hoặc vần âm phụ âm, tớ chiếm được những âm vị (phonemes). Thông thường tớ để các âm vị thân ái nhì vệt “/” nhằm phân biệt với những vần âm vô tình huống vần âm và /âm vị/ ghi chép tương đương nhau (nhất là một số trong những phụ âm). Kết trái ngược là, tớ đem những âm vị vẹn toàn âm (vowel phonemes) và âm vị phụ âm (consonant phonemes). Âm vị vẹn toàn âm hoàn toàn có thể đơn thuần vẹn toàn âm đơn, hoặc vẹn toàn âm kép, thậm chí là vẹn toàn âm phụ vương. Cho cho dù như thế, toàn bộ những âm vị đều là dạng đơn âm (single sound), vì thế âm vị được đánh giá la đơn vị chức năng nhỏ nhất  (smallest unit) cấu trở nên phiên âm!

Hãy coi bảng sau đây phân loại những âm vị giờ đồng hồ Anh trở nên những dạng không giống nhau, từng âm vị đều được dẫn một ví dụ (một kể từ trả chỉnh) ứng nằm ở bên dưới âm vị bại. quý khách hãy gõ kể từ ứng vô bảng vô tự điển Oxford và nhảy loa nghe coi bọn họ vạc âm chuẩn chỉnh thế nào là nhé.

Xem thêm: bring around là gì

Nếu chúng ta vẫn thấy phức tạp thì nên fake xuống phần tóm lược ở cuối bài xích. Khi hiểu phần nào rồi thì tớ quay trở lại gọi kĩ và tiếp tục làm rõ rộng lớn.

Xem thêm: rank là gì

phonemic chart

Tóm tắt:

  • Một chữ cái giờ đồng hồ Anh hoàn toàn có thể được gọi bám theo những cơ hội (âm) không giống nhau trọn vẹn.
  • Khi phiên âm, tớ cho tới phần phiên âm (âm vị – phoneme) bại vô thân ái nhì vệt “/” nhằm tách thiếu sót với chữ cái (letter).
  • Có một số trong những quy luật phiên âm (các bài xích tiếp theo).