phoenix là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/fi'niks/

Bạn đang xem: phoenix là gì

Thêm nhập tự vị của tôi

chưa đem công ty đề
 • danh từ

  Xem thêm: transition là gì

  (thần thoại,thần học) chim phượng hoàng

  Xem thêm: hang in there là gì

 • người kỳ lạ, vật kỳ diệu; chân dài mực; vật kiểu mựcTừ vựng giờ đồng hồ Anh theo đuổi công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản