phantom là gì

/ˈfæntəm/

Thông dụng

Cách ghi chép không giống fantom

Danh từ

Ma, bóng ma
the legend of the phantom ship
truyền thuyết về con cái tàu ma
(đùa cợt) người hành vi như ma
the phantom cake-eater has been here again !
cái tay ăn bánh như yêu tinh ấy lại đã đi vào rồi!
Ảo hình họa, ảo tưởng
( ấn định ngữ) hão huyền, yêu tinh, không tồn tại thực
phantom pregnancy
sự tư tưởng tưởng tượng (người phụ phái nữ lầm tưởng là bản thân sở hữu bầu ở một vài ba biểu hiện)

Chuyên ngành

Y học

ảo ảnh

Điện

hình nộm

Giải quí VN: Một tích hóa học sở hữu tính hít vào tia phóng xạ của tế bào, được dùng làm tế bào phỏng một trong những phần thân thích thể người. Sự đo phóng xạ bên trên một điểm ở hình nộm được chấp nhận xác lập phóng xạ bên trên điểm ứng ở thân thích thể người. Các vật tư được dùng mang lại tia X là sáp ong, masonite (tỷ trọng vì như thế 1) và nước.

Bạn đang xem: phantom là gì

Điện lạnh

chất ma

Kỹ thuật công cộng

bóng ma
ma

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
apparition , chimera , daydream , delusion , dream , eidolon , figment , hallucination , haunt , ignis fatuus , illusion , mirage , nightmare , phantasm , revenant , shade , shadow , specter , spirit , spook , vision , wraith , bogey , bogeyman , bogle , phantasma , visitant , ghost , idol , spectre

Từ trái khoáy nghĩa

Xem thêm: coinage là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ