personalize là gì

Ý nghĩa của personalize vô giờ Anh

personalize

(UK usually personalise)

Bạn đang xem: personalize là gì

uk

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/ˈpɜː.sən.əl.aɪz/ us /ˈpɝː.sən.əl.aɪz/

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Bạn cũng hoàn toàn có thể dò thám những kể từ tương quan, những cụm kể từ và kể từ đồng nghĩa tương quan trong số chủ thể này:

(Định nghĩa của personalize kể từ Từ điển & Từ đồng nghĩa tương quan Cambridge giành cho Người học tập Nâng cao © Cambridge University Press)

personalize | Từ điển Anh Mỹ

personalize

us

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/ˈpɜr·sə·nəlˌɑɪz/

(Định nghĩa của personalize kể từ Từ điển Học thuật Cambridge © Cambridge University Press)

personalize | Tiếng Anh Thương Mại

personalize

(UK also personalise)

uk

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/ˈpɜːsənəlaɪz/ us

(Định nghĩa của personalize kể từ Từ điển Cambridge Tiếng Anh Doanh nghiệp © Cambridge University Press)

C1

Bản dịch của personalize

vô giờ Trung Quốc (Phồn thể)

(對某物作變更或標上…)使成為個人專有,使具個人特色, 使…符合某人的特定需求,使個性化, 使更真實可感,使更具體化…

vô giờ Trung Quốc (Giản thể)

(对某物作改动或标上…)使成为个人专有,使具个人特色, 使…符合(某人的)特定需求,使个性化, 使更真实可感,使更具体化…

vô giờ Tây Ban Nha

personalizar, Personalizar…

vô giờ Bồ Đào Nha

personalizar, levar para o lado pessoal…

vô giờ Việt

thích hợp, cá thể hóa, chuyện riêng biệt tư…

Xem thêm: payday là gì

trong những ngữ điệu khác

vô giờ Pháp

vô giờ Thổ Nhĩ Kỳ

in Dutch

vô giờ Séc

vô giờ Đan Mạch

vô giờ Indonesia

vô giờ Thái

vô giờ Ba Lan

vô giờ Malay

vô giờ Đức

vô giờ Na Uy

in Ukrainian

merken, labelen, personaliseren…

opatřit jménem, individuálně upravit, perzonifikovat…

personliggøre, skræddersy, individualisere…

ทำให้เป็นส่วนตัว, ทำให้เป็นลักษณะส่วนบุคคล, พูดคุยโดยอ้างอิงบุคคลที่เกี่ยวข้อ…

personalizować, odnosić się osobiście…

memperibadikan, menjadikan peribadi…

personalisieren, individuell gestalten/anpassen…

Cần một máy dịch?

Nhận một phiên bản dịch nhanh chóng và miễn phí!

Tìm kiếm

Từ của Ngày

introspective

UK

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/ˌɪn.trəˈspek.tɪv/

US

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/ˌɪn.trəˈspek.tɪv/

Xem thêm: potency là gì

examining and considering your own ideas, thoughts, and feelings, instead of talking lớn other people about them

Về việc này

Tác giả

Bình luận