perk là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/pə:k/

Bạn đang xem: perk là gì

Thêm vô tự vị của tôi

chưa sở hữu căn nhà đề
 • động từ

  ngẩng đầu lên, vểnh lên, vểnh mặt mày lên (tự đắc, láo lếu xược...) ((cũng) to-up)

 • (+ up) phấn chấn tươi tỉnh lên, phấn khởi lại (sau cơn buồn, cơn bệnh)

 • vểnh (đuôi...) lên, vênh (mặt...) lên

 • làm bảnh cho tới, thực hiện đỏm dáng vẻ cho tới (ai, cỗ ăn mặc quần áo...)

  Xem thêm: stilt house là gì

 • tính từ

  (từ khan hiếm,nghĩa hiếm) (như) perky

 • danh từ

  (động vật học) (viết tắt) của perquisite

  Xem thêm: imposition là gì

  Từ ngay sát giống

  schipperke perkiness perky


Từ vựng giờ đồng hồ Anh theo đuổi căn nhà đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản