pay stub là gì

Khi các bạn với nhân viên cấp dưới vô biên chế, các bạn khấu trừ thuế và tạo ra những khoản thanh toán giao dịch một cơ hội thông thường xuyên. Và bất kể các bạn chọn lựa cách trả lương lậu mang đến nhân viên cấp dưới của tôi ra sao (ví dụ: chi phí gửi trực tiếp), với cùng một mục các bạn thông thường cần thiết cung ứng mang đến nhân viên: phiếu lương lậu. Nhưng cuống phiếu lương lậu là gì? với gì bên trên phiếu lương? Và các bạn với thực sự cần thiết cung ứng một chiếc mang đến nhân viên cấp dưới của tôi không?

cuống phiếu lương lậu là gì?

Phiếu lương lậu, còn được gọi là phiếu chi phiếu, là 1 trong những phần của phiếu lương lậu hoặc một tư liệu riêng rẽ liệt kê cụ thể về khoản lương lậu của nhân viên cấp dưới. cụ thể trả lương lậu kỳ hạn và vấn đề bảng lương lậu thường niên. cuống phiếu lương lậu cũng đã cho chúng ta thấy thuế và những khoản khấu trừ không giống kể từ thu nhập của nhân viên cấp dưới. và, cuống phiếu lương lậu cho biết thêm số chi phí tuy nhiên nhân viên cấp dưới thực nhận (tức là chi phí lương lậu ròng). các bạn đang được xem: cuống phiếu lương lậu là gì? Sự khác lạ thân thiết biên lai thanh toán giao dịch và cuống phiếu thanh toán giao dịch là gì?

Bạn đang xem: pay stub là gì

với gì bên trên cuống phiếu lương?

Có nhiều cụ thể bên trên cuống phiếu lương lậu sẽ giúp các bạn và nhân viên cấp dưới của khách hàng theo đòi dõi những khoản thanh toán giao dịch, thuế và những khoản khấu trừ. Nói cộng đồng, những mục bên trên phiếu lương lậu gồm những:

Để hiểu những vấn đề cần thiết đi vào cuống phiếu lương lậu, hãy coi từng hạng mục bên dưới.

Tổng chi phí lương lậu là vấn đề chính thức trả lương lậu mang đến nhân viên cấp dưới của khách hàng. Tổng chi phí lương lậu là số chi phí các bạn nợ một nhân viên cấp dưới trước lúc trừ thuế và những khoản khấu trừ. nếu như một nhân viên cấp dưới với ngẫu nhiên khoản thu nhập chịu đựng thuế nào là, khoản thu nhập này cũng nên được xem vô tổng chi phí lương lậu.

Cách tính tổng chi phí lương lậu của nhân viên cấp dưới tùy nằm trong vô việc bọn họ được trả lương lậu theo đòi giờ hoặc trả lương lậu. Đối với người công nhân theo đòi giờ, nhân tỷ trọng trả lương lậu theo đòi giờ của nhân viên cấp dưới với số giờ thao tác làm việc vô kỳ trả lương lậu. Để thám thính tổng nấc lương lậu của một người làm thuê ăn lương lậu, hãy phân chia chi phí lương lậu thường niên của khách hàng mang đến số kỳ trả lương lậu vô năm.

Thông thông thường, phiếu lương lậu hiển thị vấn đề tổng lương lậu vô nhì cột riêng rẽ biệt: tổng lương lậu thời điểm hiện tại và tổng lương lậu tính cho tới thời gian thời điểm hiện tại

Phần lương lậu gộp của một nhân viên cấp dưới vô cuống phiếu cũng rất có thể bao hàm vấn đề sau:

Tổng số giờ vẫn làm: Phiếu lương lậu cho tất cả những người làm việc được trả lương lậu theo đòi giờ và ko được miễn trừ nên bao hàm số giờ vẫn thao tác làm việc. Các nhân viên cấp dưới ko được miễn trừ rất có thể thao tác làm việc theo khá nhiều loại giờ không giống nhau, ví dụ như giờ thông thường, thực hiện thêm thắt giờ và thời hạn gấp rất nhiều lần. bao hàm tổng số giờ mang đến từng loại giờ bên trên cuống séc. Trên phiếu lương lậu, hãy đảm nói rằng từng loại giờ thao tác làm việc phía trên một dòng sản phẩm riêng rẽ. Quý khách hàng cũng rất có thể ghi số giờ thao tác làm việc của nhân viên cấp dưới làm thuê ăn lương lậu bên trên cuống phiếu lương lậu của mình, tuy vậy, điều này sẽ không đề xuất. tách riêng rẽ số giờ thao tác làm việc trở nên những cột thời điểm hiện tại và thường niên.

Mức lương: Quý khách hàng nên bao hàm nấc lương lậu của nhân viên cấp dưới bên trên cuống phiếu lương lậu của tôi. Đối với nhân viên cấp dưới thao tác làm việc theo đòi giờ, hãy ghi lại tỷ trọng trả lương lậu theo đòi giờ của từng nhân viên cấp dưới. Nếu các bạn với cùng một người làm thuê ăn lương lậu, hãy hiển thị số chi phí lương lậu được trả mang đến kỳ trả lương lậu vẫn thao tác làm việc. Dường như, hãy ghi (các) nấc lương lậu riêng rẽ của một nhân viên cấp dưới bên trên phiếu lương lậu mang đến ngẫu nhiên thời hạn thực hiện thêm thắt giờ, gấp rất nhiều lần nào là, v.v. nó vẫn hoạt động và sinh hoạt.

nhân viên cấp dưới không sở hữu và nhận tổng số chi phí lương lậu của mình. Thuế và những khoản khấu trừ không giống (chúng tôi tiếp tục trình diễn sau) thực hiện tách thu nhập của nhân viên cấp dưới. cuống lương lậu ghi những khoản thuế nhằm nhân viên cấp dưới rất có thể thấy toàn bộ số chi phí thuế được khấu trừ kể từ tổng lương lậu của mình.

Các khoản thuế trả lương lậu nhân viên cấp dưới chi chuẩn chỉnh bên trên phiếu lương lậu gồm những:

Trên cuống phiếu lương lậu, hãy tạo nên một dòng sản phẩm riêng rẽ mang đến từng khoản thuế và hiển thị số chi phí vẫn khấu trừ mang đến kỳ thanh toán giao dịch thời điểm hiện tại và cho tới ni. tách những khoản thuế bởi người làm việc trả với những khoản thuế tuy nhiên người tiêu dùng làm việc trả bên trên phiếu lương lậu.

Các khoản khấu trừ theo đòi lương lậu bên trên phiếu lương lậu thay cho thay đổi tùy nằm trong vô phúc lợi nhân viên cấp dưới công ty nhỏ tuy nhiên các bạn cung ứng. ví dụ, một nhân viên cấp dưới rất có thể góp sức vô phí bảo đảm hoặc plan hưu trí.

Các khoản khấu trừ cũng rất có thể bao hàm những khoản góp sức kể từ thiện, những khoản thanh toán giao dịch khoản vay mượn và ngẫu nhiên khoản khấu trừ tự động nguyện hoặc ko tự động nguyện nào là không giống (ví dụ: chế tạo nuôi con). liệt kê từng khoản khấu trừ bên trên dòng sản phẩm riêng rẽ của chính nó và hiển thị tổng số thời điểm hiện tại và thường niên.

Tùy nằm trong vô công ty của khách hàng, rất có thể với một vài dòng sản phẩm bên trên cuống phiếu lương lậu của nhân viên cấp dưới ko khấu trừ vô tổng số chi phí lương lậu. những điều này thông thường bao hàm số chi phí các bạn góp sức với tư cơ hội là người tiêu dùng làm việc.

bạn cũng có thể góp sức cho:

Liệt kê từng khoản góp sức bên trên dòng sản phẩm riêng rẽ với tổng số thời điểm hiện tại và thường niên.

Xem thêm: transferred là gì

Người dùng làm việc cũng nên trả thuế chi phí lương lậu cho từng nhân viên cấp dưới. bao hàm những khoản thuế này vô 1 phần riêng lẻ với tổng số thời điểm hiện tại và thường niên. Các khoản thuế trả lương lậu bởi người tiêu dùng làm việc trả gồm những:

Kiểm tra với đái bang của khách hàng nhằm coi với ngẫu nhiên khoản thuế nào là không giống bởi ngôi nhà làm việc trả tuy nhiên các bạn nên trả và ghi bên trên cuống phiếu lương lậu của nhân viên cấp dưới hay là không. coi thêm: “khung quy ấn định giờ anh là gì? khuông quy ấn định là gì?

thực phẩm, hoặc lương lậu đem về ngôi nhà, là số chi phí sót lại sau thời điểm thuế và những khoản khấu trừ được trừ vô tổng lương lậu của nhân viên cấp dưới. Nếu nhân viên cấp dưới có được thu nhập chịu đựng thuế, hãy bao hàm thu nhập cơ sau thời điểm vẫn trừ chuồn toàn bộ những khoản thuế và những khoản khấu trừ.

Sau Lúc trừ thuế và những khoản khấu trừ, các bạn sẽ có được khoản chi phí đem về nhà đất của nhân viên cấp dưới. lương lậu ròng rã là tổng số chi phí các bạn trả mang đến nhân viên cấp dưới.

bao hàm cả khoản thanh toán giao dịch ròng rã theo đòi kỳ thanh toán giao dịch và khoản thanh toán giao dịch ròng rã thường niên bên trên cuống séc.

cuống phiếu lương lậu nhằm thực hiện gì?

Phiếu lương lậu bao hàm vấn đề tuy nhiên toàn bộ cơ thể dùng làm việc và nhân viên cấp dưới đều rất có thể dùng.

nhân viên cấp dưới có được cuống phiếu lương lậu thực hiện làm hồ sơ về chi phí lương lậu của mình. bằng phẳng cơ hội xem xét lại cuống phiếu lương lậu của mình, nhân viên cấp dưới rất có thể đảm nói rằng bọn họ và được thanh toán giao dịch đúng mực và làm rõ những khoản khấu trừ của mình.

Người dùng làm việc rất có thể dùng cuống phiếu lương lậu nhằm thanh toán giao dịch lương lậu mang đến nhân viên cấp dưới. Nếu với vướng mắc về chi phí lương lậu của nhân viên cấp dưới, bạn cũng có thể cần được giải quyết và xử lý yếu tố bằng phương pháp coi cuống phiếu lương lậu. Quý khách hàng cũng rất có thể dùng cuống phiếu lương lậu nhằm điền vô biểu hình mẫu W-2 của từng nhân viên cấp dưới trong dịp khai thuế.

Tôi với nên đem phiếu lương lậu mang đến nhân viên cấp dưới của tôi không?

Một số đái bang đòi hỏi người tiêu dùng làm việc cung ứng minh chứng về sự trả lương lậu. tin tức các bạn nên ghi bên trên cuống phiếu lương lậu cũng rất có thể không giống nhau tùy từng đái bang.

Quý khách hàng rất có thể cung ứng mang đến nhân viên cấp dưới của tôi một bảng thanh toán giao dịch năng lượng điện tử (e-paystub) hoặc một bạn dạng giấy tờ. Nếu các bạn dùng ứng dụng tính lương lậu, bạn cũng có thể cung cấp mang đến nhân viên cấp dưới quyền truy vấn trực tuyến vô cuống phiếu lương lậu của mình trải qua một cổng vấn đề. lưu giữ một bạn dạng sao của từng cuống phiếu lương lậu nhằm thực hiện làm hồ sơ tính lương lậu mang đến nhân viên cấp dưới của khách hàng.

Để hiểu thêm vấn đề về những đòi hỏi nhận thanh toán giao dịch theo đòi đái bang, hãy xem thêm đái bang của khách hàng.

ví dụ về minh chứng thanh toán giao dịch

Rất tiếc, giờ đây các bạn vẫn biết những vấn đề cần thiết đi vào kho lương lậu. tuy nhiên, bạn cũng có thể tự động chất vấn, “cuống phiếu lương lậu nhìn như vậy nào?” coi ví dụ về cuống phiếu thanh toán:

chú giải những phần của cuống phiếu lương lậu của nhân viên:

hiểu vấn đề nhận thanh toán giao dịch

Hiểu vấn đề bên trên cuống phiếu lương lậu rất có thể gom giải quyết và xử lý những yếu tố cho chính mình và công ty của khách hàng. chúng ta nên biết phương pháp tạo nên và lời giải cuống phiếu lương lậu của nhân viên cấp dưới.

Nếu một nhân viên cấp dưới từ nhiệm hoặc bị ngừng thích hợp đồng, bạn cũng có thể cần thiết nhanh gọn lẹ thanh toán giao dịch mang đến bọn họ. biết vấn đề bên trên cuống phiếu thanh toán giao dịch gom quy trình này dễ dàng và đơn giản rộng lớn. Quý khách hàng càng thân thuộc với những phần của cuống phiếu lương lậu, các bạn càng rất có thể xác minh phỏng đúng mực và trả lương lậu mang đến nhân viên cấp dưới nhanh chóng rộng lớn.

Xem thêm: cash cow là gì

Việc đánh giá phiếu lương lậu của nhân viên cấp dưới cũng rất có thể khiến cho các bạn cảnh báo cho tới sơ sót. Khi các bạn xem xét lại những nguyên sơ, hãy xác minh rằng nấc lương lậu, số giờ thao tác làm việc và tổng thu nhập là đúng mực. Nếu số chi phí có vẻ như cao hoặc thấp không bình thường, bạn cũng có thể trị hiện tại lỗi sớm nhằm tách bị trị và giành giật chấp với nhân viên cấp dưới.

Tính toán thực phẩm của một nhân viên cấp dưới nên là 1 trong những quy trình giản dị và đơn giản. Với ứng dụng tính lương lậu trực tuyến của Patriot, bạn cũng có thể dễ dàng và đơn giản nhập giờ thao tác làm việc, phê duyệt bảng lương lậu và in phiếu lương lậu từng khi, từng điểm trải qua tiến độ phụ thân bước giản dị và đơn giản. chính thức sử dụng demo không tính phí 30 ngày tức thì hôm nay!

Bài viết lách này và được update từ thời điểm ngày xuất bạn dạng ban sơ của chính nó là ngày 17 mon 8 năm năm ngoái.