paid là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trị âm[sửa]

 • IPA: /ˈpeɪd/
Hoa Kỳ[ˈpeɪd]

Ngoại động từ[sửa]

paid ngoại động kể từ paid /peid/ /ˈpeɪd/

 1. Trả (tiền lương lậu... ); nộp, thanh toán giao dịch.
  to high wages — trả lương lậu cao
  to pay somebody — trả chi phí ai
  to pay a sum — trả một trong những tiền
  to pay one's debt — trả nợ, thanh toán giao dịch nợ
  to pay taxes — nộp thuế
 2. (Nghĩa bóng) Trả công, thưởng, đền rồng đáp lại.
 3. Dành cho; cho tới (thăm... ); ngỏ (lời tuyên dương... ).
  to pay a visit — cho tới thăm
  to pay one's respects to tướng someone — cho tới kính chào ai
  to pay someone a compliment — ngỏ câu nói. tuyên dương ngợi, ca tụng ai
  to pay attention to — lưu ý tới
 4. Cho (lãi... ), đem (lợi... ).
  it pays six per cent — khoản bại cho tới sáu Xác Suất lãi

Nội động từ[sửa]

paid nội động từ /ˈpeɪd/

Bạn đang xem: paid là gì

Xem thêm: delta là gì

 1. Trả chi phí.
 2. (+ for) (nghĩa bóng) nên trả giá bán giắt, nên ghánh chịu hậu quả.
  he shall pay for it — hắn tiếp tục nên trả giá bán giắt về sự việc đó
 3. Có lợi; đem lợi, sinh lợi.
  this concern does not pay — việc làm marketing chẳng lợi lộc gì

Thành ngữ[sửa]

 • to pay away:
  1. Trả không còn, thanh toán giao dịch, trang trải.
  2. (Hàng hải) Thả (dây chuyền... ).
 • to pay back: Trả lại, hoàn trả.
 • to pay down: Trả chi phí mặt mày.
 • to pay in: Nộp chi phí.
 • to pay off:
  1. Thanh toán, trang trải.
  2. Trả không còn lương lậu rồi cho tới nghỉ việc.
  3. Giáng trả, trả nủa, trả thù địch.
  4. Cho thành quả, đưa đến thành quả.
  5. (Hàng hải) Đi né về phía bên dưới dông (tàu, thuyền).
 • to pay out:
  1. (Như) To pay away.
  2. Trả thù địch, trừng trị (ai).
 • to pay up: Trả không còn, thanh toán giao dịch, trang trải, xuỳ chi phí rời khỏi.
 • to pay someone in his own coin: Xem Coin
 • to pay through the nose: Xem Nose
 • he who pays the piper calls the tume: Ai trả chi phí thì người ấy đem quyền.
 • to pay one's way: Không đem việc làm giắt nợ.
 • to pay for one's whistle: Phải trả giá bán giắt về loại tính ngông cuồng của tớ.

Ngoại động từ[sửa]

paid ngoại động từ /ˈpeɪd/

 1. Sơn, quét dọn dầu hắc.

Tham khảo[sửa]

 • "paid". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt free (chi tiết)