package là gì

Tiếng Anh[sửa]

Từ nguyên[sửa]

pack + -age

Bạn đang xem: package là gì

package

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ˈpæk.ɪdʒ/
Hoa Kỳ (California)[ˈpʰak.ɛdʒ]

Danh từ[sửa]

package /ˈpæk.ɪdʒ/

 1. Gói đồ; khiếu nại hàng; vỏ hộp nhằm đóng góp sản phẩm.
 2. Sự gói gọn sản phẩm.
 3. (Từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Chương trình lăng xê hoàn hảo (trên đài truyền thanh, đài truyền hình).
 4. (Từ Mỹ, nghĩa Mỹ), (thông tục) khoản.
  that girl is a pretty package — cô ả cơ là một trong những khoản xinh

Ngoại động từ[sửa]

package ngoại động từ /ˈpæk.ɪdʒ/

 1. Đóng gói, đóng góp khiếu nại, xếp vô vỏ hộp.
 2. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Trình bày và tạo ra vỏ hộp mang đến (một loại hàng).
 3. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Kết hợp ý (gộp) (các cỗ phận) trở nên một đơn vị chức năng.

Chia động từ[sửa]

package

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to package
Phân kể từ hiện tại tại packaging
Phân kể từ vượt lên trước khứ packaged
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại package package hoặc packagest¹ packages hoặc packageth¹ package package package
Quá khứ packaged packaged hoặc packagedst¹ packaged packaged packaged packaged
Tương lai will/shall² package will/shall package hoặc wilt/shalt¹ package will/shall package will/shall package will/shall package will/shall package
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại package package hoặc packagest¹ package package package package
Quá khứ packaged packaged packaged packaged packaged packaged
Tương lai were to package hoặc should package were to package hoặc should package were to package hoặc should package were to package hoặc should package were to package hoặc should package were to package hoặc should package
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại package let’s package package
 1. Cách phân chia động kể từ cổ.
 2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "package". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính tiền (chi tiết)
Mục kể từ này còn nguyên sơ. quý khách hàng hoàn toàn có thể viết té sung.
(Xin coi phần trợ gom nhằm hiểu thêm về kiểu cách sửa thay đổi mục kể từ.)

Tiếng Pháp[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • /pa.kɛdʒ/ hoặc /pa.kadʒ/
 • Pháp (Normandie)[pa.kei̯dʒ]
 • Pháp (Ba Lê)[pa.kɛdʒ]
 • Pháp (Ba lê)[pa.kadʒ]

Danh từ[sửa]

Xem thêm: storage là gì

package /pa.kɛdʒ/ hoặc /pa.kadʒ/

 1. Tội ác.

Động từ[sửa]

package /pa.kɛdʒ/ hoặc /pa.kadʒ/

 1. Động kể từ phân chia ở thứ bậc nhất số không nhiều của packager.
 2. Động kể từ phân chia ở thứ bậc tía số không nhiều của packager

.

Xem thêm: stink là gì