pacific là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Bạn đang xem: pacific là gì


/pə'sifik/

Thêm vô tự điển của tôi

chưa với mái ấm đề
 • tính từ

  thái bình, hoà bình, ưa hoà bình

  Cụm từ/thành ngữ

  Xem thêm: palpitate là gì

  the Pacific [Ocean]

  Thái bình dương

  Từ sát giống

  pacificist pacificator pacification pacificatory pacificismTừ vựng giờ Anh bám theo mái ấm đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Xem thêm: sync là gì

  Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản