overload là gì

/'ouvəloud/

Thông dụng

Danh từ

Lượng quá tải
ngoại động từ
Chất quá nặng
Làm quá chuyển vận (mạch năng lượng điện..)

Chuyên ngành

Toán & tin

(vật lý ) sự quá tải

Cơ - Điện tử

Sự quá chuyển vận, (v) hóa học quátải, chở quá nặng

Xây dựng

vượt tải

Kỹ thuật công cộng

chất quá nặng
chất quá tải
hoạt tải
lượng quá tải
overload capacity
dung lượng quá tải
gia trọng
quá tải
sự quá tải

Giải mến VN: Sự việc một mạch năng lượng điện hoặc một phần tử trừng trị năng lượng điện lấy năng suất đi ra to hơn mức độ chuyển vận năng lượng điện được design.

Bạn đang xem: overload là gì

sự vượt lên tải

Kinh tế

bắt chở quá nặng
chất quá đầy
chất tăng quá đầy
chở vượt lên mức
cho chở quá tải
quá tải
sự chở quá trọng tải

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Xem thêm: rear là gì

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: disposed of là gì