oval là gì

/ouvl/

Thông dụng

Tính từ

Có hình trái ngược xoan

Danh từ

Hình trái ngược xoan, hình bầu dục
the Oval
sân crickê Ô-van (ở phái mạnh Luân-đôn)
an oval shaped face
khuôn mặt mày hình trái ngược xoan

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Hình ovan, (adj) sở hữu hìnhovan

Toán & tin yêu

đường trái ngược xoan
ôvan
oval shaped
có dạng ôvan

Xây dựng

hình dạng trái ngược xoan
hình oval
hình ovan
oval arch
vòng sở hữu hình ôvan
hình trái ngược xoan
có hình dù van

Y học

hình bầu dục
oval amputation
cắt cụt hình bầu dục

Kỹ thuật cộng đồng

ôvan lối trái ngược xoan

Kinh tế

hình trái ngược xoan

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
egg-shaped , ellipsoidal , elliptic , elliptical , oblong , ooid , ovaloid , ovate , oviform , ovoid , ovoidal , almond , amygdaloid , curvilinear , ellipse , nummular , spherical , spheroidal

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: oval là gì

Xem thêm: malpractice là gì

NHÀ TÀI TRỢ