out of question là gì

Bản dịch của "be out of the question" vô Việt là gì?

en

volume_up

be out of the question = vi khỏi bàn tới

Bạn đang xem: out of question là gì

chevron_left

chevron_right

Bản dịch

EN

be out of the question {động từ} [thành ngữ]

volume_up

đồ sộ be out of the question

khỏi bàn tới

đồ sộ be out of the question

bất khả thi

Xem thêm: fuel là gì

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ theo đuổi văn cảnh của "be out of the question" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và rất có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

to be out of the question

to be out of the question

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "be out of the question" vô một câu

Still, the two are sánh physical that it wouldn't be out of the question đồ sộ book-end them as true twin defensive ends.

Finals appear đồ sộ be out of the question.

Xem thêm: cross border là gì

So, a uniform and stationery would be out of the question in such a situation.

While adding a forward is almost guaranteed đồ sộ be out of the question at this point, subtracting a forward through a trade is very likely.

With spending currently being spread over nearly đôi mươi years, bringing some of the investment forward would not necessarily be out of the question.