out of là gì

Ý nghĩa của out of nhập giờ Anh

phrase

Bạn đang xem: out of là gì

B2

used đồ sộ say that no more of something is available:

We're almost out of milk - could you get some on the way home?

out of preposition (NO LONGER IN)

out of preposition (MADE FROM)

B1 (also of)

used đồ sộ show what something is made from:

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

out of preposition (BECAUSE OF)

B2

used đồ sộ show the reason why someone does something:

You might lượt thích đồ sộ come and see what we're doing out of interest (= because I think you might be interested).

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

out of preposition (FROM AMONG)

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

out of preposition (ORIGIN)

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

out of preposition (NOT INVOLVED)

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Các trở nên ngữ

out of somewhere/something

phrase

Professor Aitchison is out of town this week.

(Định nghĩa của out of kể từ Từ điển & Từ đồng nghĩa tương quan Cambridge giành riêng cho Người học tập Nâng cao © Cambridge University Press)

out of | Từ điển Anh Mỹ

out of preposition (OUTSIDE)

out of preposition (NOT IN A STATE OF)

 out of season

Tomatoes are out of season now.

out of preposition (WITH)

out of preposition (BY USING)

out of preposition (NOT HAVE)

in a condition in which you have no more of something, esp. because it has all been used:

out of preposition (COMING FROM)

out of preposition (BECAUSE OF)

out of preposition (FROM AMONG)

(Định nghĩa của out of kể từ Từ điển Học thuật Cambridge © Cambridge University Press)

B2,A2,B1,B2,B1,A2

Bản dịch của out of

nhập giờ Trung Quốc (Phồn thể)

不再在裡面, 由…構成, 由…製成…

nhập giờ Trung Quốc (Giản thể)

不再在里面, 由…构成, 由…制成…

nhập giờ Tây Ban Nha

de, por, de cada…

nhập giờ Bồ Đào Nha

de, por, sobre…

nhập giờ Việt

thoát khỏi, vắng tanh mặt mày, nhập số…

trong những ngôn từ khác

nhập giờ Nhật

Xem thêm: sponsorship là gì

nhập giờ Thổ Nhĩ Kỳ

nhập giờ Pháp

nhập giờ Catalan

in Dutch

nhập giờ Ả Rập

nhập giờ Séc

nhập giờ Đan Mạch

nhập giờ Indonesia

nhập giờ Thái

nhập giờ Ba Lan

nhập giờ Malay

nhập giờ Đức

nhập giờ Na Uy

nhập giờ Hàn Quốc

in Ukrainian

nhập giờ Ý

nhập giờ Nga

~から出て, ~の外へ, (材料)からできている…

en rupture de, hors de, sur…

بَعيدا عَن, مَصنوع مِن, مِن…

ud af, væk fra, uden for…

ke luar, tidak di dalam, di antara…

keluar, bukan di dalam, daripada…

heraus, nicht in/im, außer…

Cần một máy dịch?

Nhận một phiên bản dịch thời gian nhanh và miễn phí!

Xem thêm: nonetheless là gì

Tìm kiếm

Tác giả

Bình luận