one là gì

ONEONES là đại kể từ dùng làm thay cho thế mang đến danh kể từ (số không nhiều hoặc số nhiều) và đã được kể trước này mà bản thân không thích tái diễn.

Chúng tao người sử dụng ONE thay cho mang đến danh kể từ số không nhiều và ONES thay cho mang đến danh kể từ số nhiều (những danh kể từ này chỉ người hoặc chỉ vật đều được).

Bạn đang xem: one là gì

Dùng OneOnes trước this, that, these, those, each, another, otherwhich (trong câu hỏi)

Không người sử dụng OneOnes với danh kể từ ko kiểm đếm được.

Cách người sử dụng One Và Ones

Ví dụ: - See those two girls! Helen is the tall one and Jane is the short one.
             (Hãy nom 02 cô nàng kia! Helen là cô nàng cao và Jane là cô nàng thấp).
           - I don’t lượt thích these sweaters. I prefer those ones.
             (Tôi ko quí những loại áo len ấm này. Tôi quí những loại cơ hơn)
           - You can borrow a book. Which one vì thế you want?
             (Bạn hoàn toàn có thể mượn 01 cuốn sách. Quý Khách ham muốn cuốn nào?
           - There are a lot of dresses here. Which ones are yours?
              (Có nhiều áo váy đầm ở phía trên. Những áo váy đầm này là của người tiêu dùng vậy?
Ví dụ khác:
Mai: That’s my house. (Kia là mái ấm tôi.)
Hoa: Which one? (= house) (Nhà nào?)
Mai: The one with the white walls (Cái đem những bức tường chắn màu sắc trắng)

Như vậy tất cả chúng ta người sử dụng ONE thay cho mang đến “house” và tránh khỏi việc tái diễn chữ “house” phụ vương chuyến chỉ nhập phụ vương lời nói ngắn ngủn.

Xem thêm: 15 tiếng anh đọc là gì

Ví dụ khác:
Trung: Look at those boys! (Hãy nom bao nhiêu cậu bé nhỏ kia!)
Minh: Which ones? (= boys) (Những cậu bé nhỏ nào?)
Trung: The ones in white shirts and dark xanh xao trousers. (Những cậu bé nhỏ khoác áo sơ-mi Trắng và quần xanh xao đậm).
 
Dưới đấy là bài xích tập luyện về ONE và ONES:
A. Điền ONE, ONES nhập điểm trống:
1. I don't lượt thích this pen. Give bủ that xanh xao ________.
2. Which shoes vì thế you lượt thích best? - The đen ngòm ________.
3. This book is interesting. That ________ is boring.
4. These flowers are expensive. Are those ________ expensive?
5. What kind of ice-cream does she usually eat? - The chocolate ________.
6. Do you lượt thích this hat or that one? - I lượt thích this ________.
 
B. Điền ONE, ONES nhập điểm trống:
(Chủ mái ấm dắt díu nhị người khách hàng cút bên cạnh nhau rời khỏi cửa ngõ sau đó 1 buổi tiệc buổi tối)
A. Good bye. Thank you for a wonderful tiệc ngọt.
B. Which coats are yours?
A. Those ___ (1)_____.
B. Which ___ (2) _____?
A. The đen ngòm __ (3) ___ and the grey ___(4) ____.
B. Here you are.
A. Thank you. The đen ngòm ___ (5) _____ is mine, and the grey ___(6) ___ is hers.

Đáp án:

A. 1. one    2. ones   3. one   4. ones   5. one   6. one

B. 1. ones  2. ones   3. one   4. one     5. one   6. one

Đăng ký bất kể khi này tại:

Xem thêm: obfuscate là gì

Trung tâm Ngoại Ngữ Trí Tuệ - BIET

Đc: 50 Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Nha Trang

Đt: 0258 3833 207   Hotline: 0913607081   Email: This gmail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled lớn view it.