on the spot là gì

Mời quý vị theo dõi dõi bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS số 63 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ bởi Huyền Trang và Pauline Gary phụ trách.

TRANG: Huyền Trang van lơn kính chào quý vị. Trong bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS ngày hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, chúng tôi van lơn giới thiệu cùng quý vị nhì thành ngữ vô đó có từ SPOT, S-P-O-T. SPOT có rất nhiều nghĩa, tuy nhiên trong bài học này chúng tôi van lơn giới hạn vào một nghĩa. Đó là địa điểm hoặc một chỗ. Chị Pauline van lơn gọi thành ngữ thứ nhất.

Bạn đang xem: on the spot là gì

PAULINE: The first idiom is IN A SPOT, IN A SPOT.

TRANG: IN A SPOT có nghĩa là ở vô một vị trí hoặc tình thế khó khăn, nan giải. Ta hãy nghe thí dụ tại đây về một anh chàng thương hiệu Jim.

PAULINE: Jim was IN A SPOT. He accidentally phối up two dates for the same evening. What an embarrassing position! Lucky for him, one of the women called lớn say she had a bad cold and couldn’t go out with him.

TRANG: Anh Jim ở vô một tình thế khó khăn. Anh ấy vô tình hẹn hò để đi dạo với nhì cô gái vô cùng một buổi tối. Thật là một hoàn cảnh khiến anh rất lúng túng. May mắn thay cho mang đến anh ấy, một vô nhì cô gái đã điện thoại mang đến anh và mang đến biết cô ấy bị cảm nặng nên ko thể đi dạo với anh được.

ACCIDENTALLY là vô tình, vô ý, EMBARRASSING, động từ TO EMBARRASS là làm mang đến ai phải ngượng ngùng, lúng túng, LUCKY, L-U-C-K-Y nghĩa là may mắn, và A COLD, C-O-L-D nghĩa là bịnh cảm lạnh, nhức đầu, sổ mũi. Bây giờ van lơn mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: Jim was IN A SPOT. He accidentally phối up two dates for the same evening. What an embarrassing position! Lucky for him, one of the women called lớn say she had a bad cold and couldn’t go out with him.

TRANG: Trong thí dụ thứ nhì tại đây, tớ hãy coi chuyện gì đã xảy đi ra mang đến cô Emily bên trên đường cút tới sở làm

PAULINE: Emily got IN A SPOT on the way lớn work. Her xế hộp got a flat tire. But since she knew how lớn change it, she wasn’t in a difficult situation for very long.

TRANG: Cô Emily đã rơi vào một tình thế khó khăn bên trên đường cút tới sở làm. Chiếc ôtô của cô bị bẹp lốp xe pháo. Tuy nhiên vì cô ấy biết cách thay cho lốp xe pháo cho nên vì thế cô ấy ko gặp khó khăn mãi sau.

FLAT, F-L-A-T nghĩa là bị bẹp, bị xì tương đối, TIRE, T-I-R-E là lốp xe pháo, bánh xe pháo, và TO CHANGE, C-H-A-N-G-E là thay cho. Bây giờ chị Pauline van lơn gọi lại thí dụ này.

PAULINE: Emily got IN A SPOT on the way lớn work. Her xế hộp got a flat tire. But since she knew how lớn change it, she wasn’t in a difficult situation for very long.

TRANG: Tiếp theo dõi trên đây là thành ngữ thứ nhì.

Xem thêm: orthodox là gì

PAULINE: The second idiom is ON THE SPOT, ON THE SPOT.

TRANG: ON THE SPOT có nghĩa là ngay lập tức tại chỗ, ngay lập tức lập tức, ngay lập tức lúc đó.

Cô Laurie muốn van lơn làm huấn luyện viên mang đến một đội bóng rổ của phụ nữ. Liệu cô ấy có van lơn được việc này hoặc không?

PAULINE: Our basketball team needed a new coach. When Laurie applied for the position, she was hired ON THE SPOT. She instantly got the job because she had years of experience both playing and coaching.

TRANG: Đội bóng rổ của chúng tôi cần một huấn luyện viên mới. Khi cô Laurie van lơn việc này, cô đã được nhận ngay lập tức lập tức. Cô được việc này ngay lập tức tức khắc vì cô đã có nhiều năm kinh nghiệm vừa nghịch tặc bóng rổ vừa làm huấn luyện viên.

TO APPLY, A-P-P-L-Y nghĩa là van lơn việc làm, POSITION, P-O-S-I-T-I-O-N là chức vụ, và EXPERIENCE nghĩa là kinh nghiệm. Bây giờ van lơn mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: Our basketball team needed a new coach. When Laurie applied for the position, she was hired ON THE SPOT. She instantly got the job because she had years of experience both playing and coaching.

TRANG: Khi có lốc xoáy chúng tớ thường được khuyến cáo là phải có những hành động phòng ngừa để giảm bớt những tai nạn có thể xảy đi ra.

VOICE: PAULINE: Whenever you see a tornado, you should get lớn a safe place in a house or building ON THE SPOT. If you move lớn the lowest level and away from windows, you have the best chance of survival.

TRANG: Mỗi Khi quý vị nom thấy một cơn lốc xoáy, quý vị nên tìm một điểm trú ẩn an toàn ngay lập tức lập tức vô một căn nhà hoặc một căn hộ. Nếu quý vị đến tầng thấp nhất và tránh xa vời các cửa sổ thì quý vị sẽ có cơ may tốt nhất để sống sót.

Xem thêm: windfall tax là gì

TORNADO, T-O-R-N-A-D-O là cơn lốc xoáy, SAFE, S-A-F-E là an toàn, và SURVIVAL, S-U-R-V-I-V-A-L nghĩa là sống sót, sống còn. Bây giờ chị Pauline van lơn gọi lại thí dụ này.

PAULINE: Whenever you see a tornado, you should get lớn a safe place in a house or building ON THE SPOT. If you move lớn the lowest level and away from windows, you have the best chance of survival.

TRANG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS ngày hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng tớ vừa học được nhì thành ngữ mới. Một là IN A SPOT nghĩa là ở vô một tình thế khó khăn, nan giải, và nhì là ON THE SPOT nghĩa là ngay lập tức tức khắc, ngay lập tức tại chỗ. Huyền Trang van lơn kính chào quý vị và van lơn hẹn gặp lại quý vị vô bài học kế tiếp.