on condition that là gì

Tổng ăn ý 10 từ/ cụm kể từ thay cho thế cho tới IF nhập giờ Anh được PREP.VN tổ hợp cụ thể nhất nhập nội dung bài viết tiếp sau đây khiến cho bạn học tập luyện đua IELTS hiệu suất cao tận nơi. Ghi tức thì những kể từ thay cho thế cho tới IF này nhập bong tay kể từ vựng nhằm vận dụng nhập vào quy trình ôn luyện rưa rứa nhập kỳ đua thực chiến Preppies nhé. Vậy còn do dự gì nữa, nằm trong PREP điểm qua loa 10 cụm kể từ kiếm được điểm nhập nội dung bài viết tiếp sau đây tức thì thôi nào!!!

Paraphrase IF như vậy nào? Tổng ăn ý những kể từ thay cho thế cho tới IF nhập giờ Anh!
Paraphrase IF như vậy nào? Tổng ăn ý những kể từ thay cho thế cho tới IF nhập giờ Anh!

1. Even if: mặc dù, trong cả khi

Một những nhiều kể từ thay cho thế cho tới IF thứ nhất PREP mong muốn reviews cho tới chúng ta đó là Even if. Sử dụng Even if tiếp tục khiến cho bạn paraphrase IF một cơ hội đơn giản. Cấu trúc Lúc dùng Even if nhập giờ Anh là gì, hãy xem thêm bảng bên dưới chúng ta nhé:

Bạn đang xem: on condition that là gì

Ví dụ:

 • Even if he apologizes, Hoa still may not forgive him.
 • Even if you lập cập quickly, you will still miss your bus.

2. Only if: chỉ khi

Ngoài kể từ IF rời khỏi, tất cả chúng ta rất có thể người sử dụng một trong những từ/ cụm kể từ không giống nhằm trình diễn mô tả ý nghĩa sâu sắc tương tự động, cơ đó là Only if. Dưới đấy là cấu tạo Lúc dùng Only if bạn phải tóm vững:

 • MAIN CLAUSE + ONLY IF + CLAUSE
 • ONLY IF + CLAUSE, V + S

Ví dụ:

 • My friend will come only if she’s ordered đồ sộ.
 • Only if a headmaster has given permission, is a student allowed đồ sộ leave the main hall.

3. What if: nếu như như… thì sao?

Các kể từ thay cho thế cho tới IF cực kỳ nhiều mẫu mã, 1 trong các số những từ/ cụm kể từ cơ đó là What if. Cách dùng What if nhập giờ Anh:

Ví dụ:

   • What if they don’t make it in time and take the present?
   • They have been together for 8 years, what if she left my friend alone in this relationship?

Tham khảo thêm thắt bài bác viết:

 • Các cụm kể từ thay cho thế cho tới “In my opinion” nhập bài bác đua IELTS Writing và Speaking!

4. As long as/ so sánh long as: miễn sao, chỉ cần

As long as/ so sánh long as – những kể từ thay cho thế cho tới IF chúng ta nên xem thêm nhằm ôn luyện đua IELTS hiệu suất cao tận nơi. Vậy người sử dụng 2 cụm kể từ As long as/ so sánh long as ra làm sao, hãy xem thêm cấu tạo và ví dụ  tiếp sau đây nhé:

 • MDD1 + AS LONG AS/ SO LONG AS + MĐ2

Ví dụ:

 • You can use my computer as long as you use it carefully.
 • We’ll go đồ sộ this workshop so sánh long as the weather is good.

5. Provided that/ providing that: miễn sao, chỉ cần

Một trong số kể từ thay cho thế cho tới IF tiếp theo sau Prep mong muốn reviews cho tới độc giả đó là Provided that/ providing that. Cấu trúc Provided that/ providing that nhập giờ Anh:

 • PROVIDED THAT + MĐ1, MĐ2
 • PROVIDING THAT + MĐ1, MĐ2

Ví dụ:

Xem thêm: cash cow là gì

 • Providing that she studies hard, she’ll pass this tests.
 • Provided that the plane takes off on time, my mother will return đồ sộ Da Nang at 11 a.m.

6. Suppose/ supposing: fake sử

Suppose/ supposing – một trong số kể từ thay cho thế cho tới IF nhập giờ Anh chúng ta nên ở lòng. Sau đấy là cấu tạo của 2 kể từ này, cơ là:

 • SUPPOSE/ SUPPOSING + MỆNH ĐỀ

Ví dụ:

 • Suppose none of them can solve that problem?
 • Supposing she is late?

7. But for + N: nếu như như

Tiếp theo gót, bạn cũng có thể xem thêm cụm But for – một trong số kể từ thay cho thế cho tới IF. Sau đấy là cấu tạo của But for nhập giờ Anh, cụ thể:

 • But for + N/V-ing, S + would/could/might/… + V
 • But for + N/V-ing, S + would/could/might/… + have VPP

Ví dụ:

 • But for the fact that we were busy, we could have taken children đồ sộ the zoo.
 • Nam might take part in the contest but for the fact that he was headache.

8. On condition that: với ĐK là

Có thật nhiều những kể từ thay cho thế cho tới IF nhập giờ Anh, 1 trong các số cơ đó là cụm kể từ On condition that. Quý Khách rất có thể xem thêm cơ hội dùng cụm kể từ On condition that nhập bảng bên dưới đây:

ON CONDITION THAT +ADJ+ CONDITION

Ví dụ:

 • My father agreed đồ sộ lend bủ the siêu xe on condition that I returned it before 5 p.m.
 • I will help you on condition that you are kind đồ sộ bủ.

9. Unless: trừ khi

Unless – một trong số kể từ thay cho thế cho tới IF vô nằm trong phổ biến, được thật nhiều người tiêu dùng. Sau đấy là cấu tạo của kể từ Unless nhập giờ Anh:

 • Unless + S + V (simple present), S + will/can/shall + V
 • Unless + S +Ved / V2 (simple past), S+ would + V
 • Unless + S + had + Ved/V3 , S + would + have + Ved/V3

Ví dụ:

Xem thêm: bacon là gì

 • You will fail the IELTS test unless you study hard.
 • Nam would not be late for the plane unless he forgot his national identity thẻ.
 • Unless my best friend had walked in the rain yesterday, he would not have been sick.

10. Assuming that: fake sử

Một trong số kể từ thay cho thế cho tới IF sau cùng nhập nội dung bài viết này PREP.VN mong muốn reviews cho tới độc giả đó là Assuming thst. Cấu trúc của Assuming that nhập giờ Anh:

 • ASSUMING THAT + MDD1, MĐ2

Ví dụ:

 • Even assuming that smokers bởi see the health warnings, I doubt they’ll take any notice.
 •  Assuming that we have a lot of money, we will invest the capital in business.

Trên đấy là 10 cụm kể từ thay cho thế cho tới IF nhập giờ Anh và được PREP tổ hợp cụ thể nhất. Có những kể từ thay cho thế cho tới IF này thì chắc chắn là các bạn sẽ đạt được band điểm trên cao nhập bài bác đua IELTS Speaking và Writing. Đừng quên vận dụng những từ/ cụm kể từ này nhập vào quy trình luyện trình bày, luyện ghi chép nhập quy trình ôn luyện đua IELTS tận nơi chúng ta nhé!