ok trong tiếng anh là gì

Bản dịch của "OK" nhập Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: ok trong tiếng anh là gì

VI

Nghĩa của "ok" nhập giờ Anh

expand_more

Bản dịch

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo đòi văn cảnh của "OK" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng đắn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "OK" nhập một câu

Thankfully, he was OK and clambered không lấy phí of the xế hộp.

It's OK vĩ đại feel nervous and a little overanxious.

Xem thêm: more often than not là gì

How are we going vĩ đại convince them it's OK vĩ đại let scientists release genetically altered mosquitoes into the wild?

Sterling did OK but didn't get behind enough.

If we get a few group bookings in the summer and some off-season bookings we will be OK.

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ Anh) của "OK":

OK

Xem thêm: rank là gì

English

 • all right
 • alright
 • fine
 • O.K.
 • okay
 • okeh
 • okey
 • Okla.
 • Oklahoma
 • Sooner State
 • very well

cách vạc âm