nearly là gì

1. Almost và Nearly đều được sử dụng với nghĩa "gần, gần như là, suýt"
- Cả Almost và Nearly đều được sử dụng với nghĩa "gần, gần như là, suýt" Lúc nói đến việc tiến bộ trình hoàn thiện việc gì cơ, hoặc Lúc tính toán, kiểm đếm con số. Người Mỹ thông thường sử dụng almost rộng lớn nearly.
 Ví dụ:
 I've almost/nearly finished. (Tôi gần như là tiếp tục hoàn thiện rồi.)
 There were almost/nearly a thousand people there. (Có ngay sát một ngàn đứa ở cơ.)
 
- Thông thường almost đem nghĩa "gần, sát" rộng lớn đối với nearly.
Ví dụ:
It's nearly ten o'clock. (Gần 10 giờ rồi.) => cũng có thể khoảng chừng 9h 45.
It's almost ten o'clock. (Gần 10 giờ rồi.) =>Có thể khoảng chừng 9h 57.

- cũng có thể sử dụng very, pretty trước nearly, tuy nhiên không sử dụng trước almost.
Ví dụ:
 I've very/pretty nearly finished. (Tôi gần như là tiếp tục hoàn thiện rồi.)
 KHÔNG DÙNG:  I've very/pretty almost finished.

Bạn đang xem: nearly là gì

2. Nghĩa không giống của Almost
Chúng tớ còn rất có thể sử dụng almost với nghĩa "tương tự động, ngay sát giống". Nearly ko được sử dụng với nghĩa này.
Ví dụ:
Jake is almost like a father đồ sộ mạ. (Chú Jake gần như là là 1 trong người phụ vương so với tôi vậy.)
KHÔNG DÙNG: Jake is nearly lượt thích a father đồ sộ me.
Our cát understands everything- he's almost human. (Con mèo của Cửa Hàng chúng tôi nắm vững tất cả. Nó gần như là là thế giới vậy.)
KHÔNG DÙNG: Our cát understands everything- he's nearly human.
My aunt's got a strange accent. She almost sounds foreign. (Dì tôi sở hữu hóa học giọng đặc biệt kỳ lạ. Nghe cứ như người quốc tế vậy.)
KHÔNG DÙNG: She nearly sounds foreign.
I almost wish I'd stay at trang chủ. (Tôi cũng có thể có chút ước muốn là bản thân sẽ được ở trong nhà.) 
KHÔNG DÙNG: I nearly wish I'd stay at home.

Xem thêm: concert nghĩa là gì

Xem thêm: outta là gì

3. Almost và Nearly với đại kể từ và trạng kể từ phủ định
Chúng tớ ko sử dụng nearly trước những đại kể từ và trạng kể từ đem nghĩa phủ ấn định như never (không bao giờ), nobody (không ai), nothing (không loại gì)... Thay nhập cơ tất cả chúng ta sử dụng almost, hoặc sử dụng hardly + ever, anybody, anything...
Ví dụ:
She's almost never / hardly ever at trang chủ. (Cô ấy hầu hết chẳng lúc nào ở trong nhà cả.)
KHÔNG DÙNG: She's nearly never at home
Almost nobody/ Hardly anybody was there. (Hầu như chẳng sở hữu ai ở cơ cả.)
KHÔNG DÙNG: Nearly nobody was there.

4. Almost và Nearly với đại kể từ bất định
Chúng tớ thông thường sử dụng almost trước everybody (mọi người), everyone (mọi người), everything (mọi thứ), everywhere (mọi nơi), anybody (bất kỳ ai), anyone (bất kỳ ai), anything (bất kỳ loại gì), anywhere (bất kỳ đâu). Nearly ít được sử dụng rộng lớn.
Ví dụ:
She likes almost everybody. (Cô ấy yêu thương mến hầu hết toàn bộ quý khách.)
Almost anybody can tự this job. (Hầu như ai ai cũng rất có thể thực hiện được việc làm này.)
He's been almost everywhere. (Anh ấy đã đi được gần như là toàn bộ từng điểm.)
He eats almost anything. (Anh ấy ăn đa số tất cả.)

5. Cách sử dụng Practically
Practically có thể được dùng tương tự Almost.
Ví dụ:
I've practically finished. (Tôi gần như là tiếp tục kết thúc rồi.)
Jake is practically lượt thích a father đồ sộ mạ. (Chú Jake gần như là là 1 trong người phụ vương so với tôi vậy.)
She's practically never at trang chủ. (Cô ấy hầu hết chẳng lúc nào ở trong nhà cả.)