mỹ tiếng anh là gì

Bản dịch của "Mỹ" nhập Anh là gì?

chevron_left

Bạn đang xem: mỹ tiếng anh là gì

chevron_right

Bản dịch

VI

Nam Mỹ {danh kể từ riêng}

Ví dụ về kiểu cách dùng

Vietnamese English Ví dụ theo đuổi văn cảnh của "Mỹ" nhập Anh

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

Vietnamese Cách dùng "South America" nhập một câu

However, Prof Thorsby said that his new evidence does not confirm Heyerdahl's theory that the islanders were originally all from South America.

Xem thêm: spirit là gì

They are completely integrated into virtually every country they immigrate đồ sộ in both North and South America.

In South America, Agco said that combine sales were back close đồ sộ 40% year-on-year.

The biggest pipeline is India and Trung Quốc while South America -- Brazil in particular -- is also affording much opportunity.

Selective spraying for the insects has also been key đồ sộ decreasing the burden of the disease in South America.

Xem thêm: don't mention it là gì