met nghĩa là gì

Ý nghĩa của kể từ mét là gì:

mét tức thị gì? Tại trên đây chúng ta nhìn thấy 5 ý nghĩa sâu sắc của kể từ mét. Quý Khách cũng hoàn toàn có thể thêm 1 khái niệm mét bản thân

Bạn đang xem: met nghĩa là gì


1

0   0

. Tre thân thuộc trực tiếp, mỏng manh bản thân. | Đơn vị cơ bạn dạng đo chừng nhiều năm. | : ''Một '''mét''' vải vóc.'' | Nhợt nhạt nhẽo, đến mức độ như không hề chút huyết. | : ''Mặt '''mét''' không hề hột huyết.'' | : ''Sợ tái ngắt '''mét''' mặt mũi [..]


2

0   0

mét

1 d. (ph.). Tre thân thuộc trực tiếp, mỏng manh bản thân.2 d. Đơn vị cơ bạn dạng đo chừng nhiều năm. Một mét vải vóc.3 t. (Nước da) lợt lạt, đến mức độ như không hề chút huyết. Mặt mét không hề hột huyết. Sợ tái ngắt mặt mũi.. Các sản phẩm lần ki [..]


3

0   0

Xem thêm: skyrocketing là gì

mét

1 d. (ph.). Tre thân thuộc trực tiếp, mỏng manh bản thân. 2 d. Đơn vị cơ bạn dạng đo chừng nhiều năm. Một mét vải vóc. 3 t. (Nước da) lợt lạt, đến mức độ như không hề chút huyết. Mặt mét không hề hột huyết. Sợ tái ngắt mặt mũi.


4

0   0

mét

(Phương ngữ) như thể tre thân thuộc trực tiếp, mỏng manh bản thân. Danh kể từ đơn vị chức năng cơ bạn dạng đo chừng nhiều năm mua sắm nhị mét vải vóc Tính kể từ (nước da) lợt lạt, đến mức độ như không hề ch&uacut [..]

Xem thêm: state of mind là gì


5

0   0

mét

Mét là đơn vị chức năng đo khoảng cách, 1 trong 7 đơn vị chức năng cơ bạn dạng vô hệ đo lường và thống kê quốc tế . Định nghĩa thời gian gần đây nhất của mét bởi vì Viện Đo lường Quốc tế vô năm 1983 là: "khoảng cơ hội tuy nhiên khả năng chiếu sáng truyền đư [..]Từ-điển.com là một trong tự vị được ghi chép bởi vì những người dân như chúng ta và tôi.
Xin phấn khởi lòng hỗ trợ và thêm 1 kể từ. Tất cả những loại kể từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa