mention là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ˈmɛnt.ʃən/
Hoa Kỳ[ˈmɛnt.ʃən]

Danh từ[sửa]

mention /ˈmɛnt.ʃən/

 1. Sự kể đi ra, sự nói đến việc, sự nhắc.
  to make mention of a fact — nói đến một sự việc
 2. Sự tuyên dương.

Ngoại động từ[sửa]

mention ngoại động từ /ˈmɛnt.ʃən/

Bạn đang xem: mention là gì

Xem thêm: windfall tax là gì

 1. Kể đi ra, nói đến việc, nhắc.
  that was not mentioned in this letter — điều này ko được nói đến vô bức thư này
  not to tướng mention; without mentioning — ko nói đến việc, chưa tính đến
  it's not worth mentioning — ko đáng chú ý, ko nhắc đến
 2. Tuyên dương.

Thành ngữ[sửa]

 • don't mention it: Không sao, không đủ can đảm.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "mention". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính phí (chi tiết)

Tiếng Pháp[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /mɑ̃.sjɔ̃/

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
mention
/mɑ̃.sjɔ̃/
mentions
/mɑ̃.sjɔ̃/

mention gc /mɑ̃.sjɔ̃/

 1. Sự nêu lên.
  Evénement digne de mention — sự khiếu nại xứng đáng nêu lên
 2. Lời ghi, câu nói. chú.
  Mention en marge d’un acte — câu nói. chú bên mép một văn kiện
 3. Sự trân quý xứng đáng vô hạng nào; hạng.
  Mention bien — hạng ưu

Tham khảo[sửa]

 • "mention". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính phí (chi tiết)