memory là gì

/'meməri/

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Bộ nhớ

Bạn đang xem: memory là gì

Bộ nhớ

Toán & tin

sự nhớ; cỗ nhớ; cỗ tích tin
acoustic memory
bộ lưu giữ âm
computer memory
bộ lưu giữ của sản phẩm tính
drum memory
bộ lưu giữ bên trên rỗng tuếch kể từ tính
dynamic(al) memory
bộ lưu giữ động
electrostatic memory
bộ lưu giữ tĩnh điện
external memory
bộ lưu giữ ngoài
ferrite memory
bộ lưu giữ ferit
high tốc độ memory
bộ lưu giữ tính năng nhanh
honeycomb memory
bộ lưu giữ hình tổ ong
intermediate memory
bộ lưu giữ trung gian
internal memory
bộ lưu giữ trong
long-time memory
bộ lưu giữ lâu
magnetic memory
bộ lưu giữ (có những yếu ớt tố) từ
magnetic core memory
bộ lưu giữ lõi từ
permanent memory
bộ lưu giữ thông thường xuyên
random access memory
bộ lưu giữ với trật tự tuỳ ý của mẫu
rapid access memory
bộ lưu giữ với thời hạn lựa chọn ngắn ngủi, bộ nhớ lưu trữ có công dụng nhanh
volatite memory
bộ lưu giữ nhập thời hạn ngắn

Xây dựng

bộ lưu giữ máy

Kỹ thuật công cộng

bộ nhớ

Giải quí VN: Sở phận của sản phẩm tính năng lượng điện tử với năng lực tàng trữ , thông tin.

sự nhớ
thiết bị nhớ

Xem thêm: call back là gì

Giải quí VN: Nơi tàng trữ sơ cung cấp của sản phẩm tính, như bộ nhớ lưu trữ truy vấn tình cờ ( RAM) ví dụ điển hình, không giống với điểm tồn trữ loại cung cấp, như các ổ đĩa ví dụ điển hình.

Xem thêm: well rounded là gì

memory-mapped device
thiết bị lưu giữ ánh xạ
short time memory device
thiết bị lưu giữ cung cấp thời
short-time memory device
thiết bị lưu giữ ngắn ngủi hạn
trí nhớ

Kinh tế

bộ nhớ
bộ lưu giữ (máy tính)
memory capacity
dung lượng bộ nhớ lưu trữ (máy tính)

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
anamnesis , awareness , camera-eye , cognizance , consciousness , dead-eye , flashback , memorization , mind , mindfulness , mind’s eye , recall , recapture , recognition , recollection , reflection , remembrance , reminiscence , retention , retentiveness , retrospection , subconsciousness , thought , concept , cue , fantasy , hint , image , jog , memo , memoir , mnemonic , picture , prod , prompt , reminder , representation , suggestion , vision , hypermnesia , retrieval , rote

Từ trái ngược nghĩa

noun
amnesia , forgetfulness , ignorance , amnesic , ecmnesia. associatedwords: mnemonics , immemorial , immortalize , lethe , memorabilia , memorable , memorize , mnemonic , mnemonician , mnemosyne , mnemotechny , oblivion , phrenotypics , remember