member là gì

Bản dịch

We're proud đồ sộ introduce/announce the newest member of our family…

Chúng tôi van lơn vui mừng mừng ra mắt thành viên tiên tiến nhất của mái ấm gia đình Shop chúng tôi...

Bạn đang xem: member là gì

Ví dụ về phong thái dùng

We're proud đồ sộ introduce/announce the newest member of our family…

Chúng tôi van lơn vui mừng mừng ra mắt member tiên tiến nhất của mái ấm gia đình Shop chúng tôi...

Ví dụ về đơn ngữ

Built by members of thesociety, contruction began in 1975 and the first short stretch was opened in 1977.

Xem thêm: fig là gì

All of its members were rebuilt in 1985-88, and again in 1999.

Xem thêm: physiological là gì

Members can take turns reading đồ sộ share the reading responsibility.

In most places, there are only female members.

This position is sometimes referred đồ sộ as ranking thành viên.