measurement là gì

/'məʤəmənt/

Chuyên ngành

Toán & tin

phép đo, chiều đo, khối hệ thống đo
actual measurement
phép đo theo dõi độ cao thấp tự động nhiên
direct measurement
phép đo trực tiếp
discharge measurement
phép đo phóng lượng
hydrographic measurement
phép đo lường thuỷ văn
instantaneous measurement
(máy tính ) luật lệ đo tức thời
precision measurement
(máy tính ) luật lệ đo chủ yếu xác
projective measurement
phép đo xạ ảnh
remote measurement
đo lường kể từ xa
time average measurement
số tầm theo dõi thời hạn đo, số đo tầm theo dõi thời gian

Xây dựng

đo đếm

Kỹ thuật cộng đồng

kích thước
dimension measurement
kiểm tra kích thước
dimension measurement
đo kích thước
optical in-strumentfor dimensional measurement
quang cụ đo kích thước
outside measurement
kích thước ngoài
overall measurement
kích thước nước ngoài cỡ
đại lượng đo
đo
đo đạc
hệ đo
hệ đo lường
hệ thống đo
Automated Bi-directional Reflectance Measurement System (ABRAMS)
hệ thống đo kiểm phân phía hành động tự nhiên tự động động
Automated Trunk Measurement System (ATMS)
hệ thống đo trung nối tiếp tự động động
Automatic Transmission Measurement System (ATMS)
hệ thống đo truyền dẫn tự động động
cost measurement system
hệ thống đo lường và tính toán giá chỉ cả
Distributed Call Measurement System (DCMS)
hệ thống đo lường và tính toán cuộc gọi phân bố
Measurement System ACE (MRSACE)
ACE khối hệ thống đo
measurement system cutoff frequency
tần số hạn chế của khối hệ thống đo
old measurement
hệ thống đo lường và tính toán cũ
Traffic Measurement and Recording System (TMRS)
hệ thống đo và ghi lưu lượng
Traffic Measurement System (TMS)
hệ thống đo lưu lượng
phép đo
accuracy of measurement
độ đúng đắn của luật lệ đo
acoustic measurement
phép đo âm (học)
cross-talk measurement
phép đo xuyên âm
density measurement
phép đo mật độ
density measurement
phép đo tỷ trọng
depth measurement
phép đo chừng sâu
Differential Absorption of Scattered Energy (LidarMeasurement) (DASE)
Năng lượng hít vào và giã xạ vi sai (Phép đo Lidar)
differential measurement
phép đo vi sai
direct measurement
phép đo trực tiếp
direction measurement
phép đo theo dõi hướng
discharge measurement
phép đo (lượng) xả
discharge measurement
phép đo phóng lượng
distant measurement
phép đo kể từ xa
double angular correlation measurement
phép đo đối sánh góc kép
electric energy measurement
phép đo năng lượng điện năng
electrical measurement
phép đo điện
error index of a measurement method
chỉ số sai của luật lệ đo lường
error index of a measurement method
độ sai số của luật lệ đo lường
faulty measurement
phép đo sai
gain measurement
phép đo chừng khuếch đại
hydrographic measurement
phép đo lường thủy văn
inductance measurement
phép đo năng lượng điện cảm
instantaneous measurement
phép đo tức thời
line profile measurement
phép đo công tua vạch phổ
linear measurement
phép đo thẳng
linear measurement
phép đo tuyến tính
measurement dead time
khoảng thời hạn của luật lệ đo
measurement of dissipation factor
phép đo góc năng lượng điện môi
measurement of peak value
phép đo những độ quý hiếm của đỉnh
measurement of the harmonics of the no-load current
phép đo lượng sóng sóng hài của dòng sản phẩm ko tải
non-repeatable measurement
phép đo ko lặp
open loop measurement
phép đo vòng hở
paired measurement
phép đo ghép cặp
parallactic measurement
phép đo góc thị sai
peak value measurement
phép đo độ quý hiếm đỉnh
precision measurement
phép đo chủ yếu xác
projective measurement
phép đo xạ ảnh
range measurement
phép đo khoảng chừng cách
reference measurement
phép đo sánh sánh
repeatable measurement
phép đo tái diễn được
second-by-second measurement
phép đo liên tiếp (thông số thay đổi đổi)
sound measurement
phép đo vị sóng âm
spectral line measurement
phép đo đàng phổ
spectral line measurement
phép đo vạch phổ
spot measurement
phép đo điểm
stereoscopic measurement
phép đo lập thể
stereoscopic measurement
phép đo nổi
strain measurement
phép đo thay đổi dạng
terminated measurement
phép đo bên trên đầu cuối
uncertainty of measurement
độ cô động của luật lệ đo
vacuum measurement
phép đo chân không
velocity measurement
phép đo tốc độ
vibration measurement
phép đo chừng rung
wideband measurement
phép đo dải rộng
work measurement
phép đo đo lường và tính toán lượng công việc
số đo
sự đo
sự đo (lường)
commercial measurement
sự đo (lường) kỹ thuật
ullage measurement
sự đo lượng hao (của thùng chứa)
sự đo đạc
sự đo lường
commercial measurement
sự đo (lường) kỹ thuật
ullage measurement
sự đo lượng hao (của thùng chứa)
sự tính toán

Kinh tế

phép đo
overall measurement
phép đo toàn bộ
sự đo lường
accurate measurement
sự đo lường và tính toán chủ yếu xác
thể tích
freight by measurement
vận phí tính theo dõi thể tích
list of weight and measurement
bảng kê trọng lượng và thể tích
measurement converted into weight
thể tích đang được thay đổi trở nên trọng lượng
measurement freight
vận phí tính theo dõi thể tích
measurement of cargo
thể tích sản phẩm chở
weight or measurement
trọng lượng hoặc thể tích
việc đo lường

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
altitude , amount , amplitude , analysis , appraisal , area , assessment , calibration , capacity , computation , degree , mật độ trùng lặp từ khóa , depth , determination , dimension , distance , estimation , evaluation , extent , frequency , height , judgment , length , magnitude , mass , measure , mensuration , metage , pitch , quantification , quantity , range , reach , scope , size , survey , thickness , time , valuation , volume , weight , width , metrology , bulk , calculation , dimensions

Từ ngược nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: measurement là gì

Xem thêm: bean là gì

NHÀ TÀI TRỢ