me too tiếng anh là gì

Phép dịch "me too" trở thành Tiếng Việt

tôi cũng vậy, tôi cũng vậy là những bạn dạng dịch tiên phong hàng đầu của "me too" trở thành Tiếng Việt. Câu dịch mẫu: To be honest, it's been a while for u, too. ↔ Thành thiệt tuy nhiên trình bày, tôi cũng vậy.

me too verb Phrase ngữ pháp

Bạn đang xem: me too tiếng anh là gì

I agree; same here. [..]

 • tôi cũng thế

  interjection

 • tôi cũng vậy

  interjection

  To be honest, it's been a while for me, too.

  Thành thiệt tuy nhiên trình bày, tôi cũng vậy.

 • Glosbe

 • Google

Yeah, me too.

tôi cũng thế.

Because your father was important đồ sộ me, too.

Vì thân phụ em cũng cần thiết với anh.

Kill me too.

Giết tôi luôn luôn đi.

Yeah, me too.

mình cũng vậy.

Actually, sometimes me too, when I'm trying đồ sộ follow them too close.

Đôi khi tôi cũng tạo nên khó khăn mang lại bọn chúng, khi tiếp cận bọn chúng quá ngay sát.

Yeah, yeah, me too!

Yeah, yeah, tớ cũng thế.

It changed me too.

cũng đang được thay cho thay đổi tôi.

Actually, if that's Beth, it's probably for me too, hốc on.

Thực đi ra, nếu như này đó là Beth, chắc chắn cũng tương quan cho tới tôi, đợi chút.

Makes me too lonely.

Nó thực hiện cha cảm nhận thấy rất đơn độc.

Me, too, because it's awesome.

Anh cũng vậy, vì như thế nó thiệt tuyệt.

" You have baked me too brown, I must sugar my hair. "

Xem thêm: dollar là gì

" Quý Khách sở hữu nướng tôi quá nâu, tôi cần đàng tóc của tôi. "

They seemed đồ sộ know exactly where đồ sộ find me, too.

Hình như chúng ta đã và đang biết đúng mực cần thám thính tôi ở đâu..

That goes for me, too, and the rest of them.

Với Cha cũng vậy, và với người xem không giống.

Timing's good for me, too.

Thời gian dối này đảm bảo chất lượng ghê.

Nothing happened đồ sộ me, too.

" Không sở hữu gì " cũng xẩy ra với bản thân.

Much younger phàn nàn me, too.

Trẻ rộng lớn tôi nhiều nữa.

Me, too, Emma?

Tôi nữa hả, Emma?

Because that means me, too.

Bởi vì như thế vấn đề đó tức là tôi cũng tiếp tục thực hiện thế.

Yeah, yeah, me, too.

Phải, tôi cũng vậy.

If you kill her, my brothers, you'll have đồ sộ kill me too.

Bọn em cũng cần làm thịt anh luôn đấy

Yeah, me too.

Tôi cũng vậy.

Watermelon for me, too!!

Dưa hấu cũng để dành mang lại chúng tôi mà!

Yeah, me too.

Em cũng vậy đấy!

And if it's in you, then it's in me too.

Xem thêm: blur là gì

Và nếu như nó ở vô các bạn, thì nó cũng ở vô tôi.

He thought seeing all the kids would make me too emotional.

Chú ấy suy nghĩ phát hiện ra bao nhiêu đứa trẻ con này sẽ khiến cô xúc động.