maker là gì

/´meikə/

Thông dụng

Danh từ

Người sản xuất, hãng/nhà máy chế tạo
Người thực hiện, người tạo nên, người tạo nên ra
( Maker) Đấng sáng sủa tạo; Chúa trời
to meet one's Maker
từ trần; chầu trời

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

hãng sản xuất

Kỹ thuật cộng đồng

người sản xuất
nhà sản xuất
body maker
nhà tạo ra thân thích xe
component maker
nhà tạo ra linh kiện
thợ

Kinh tế

dụng cụ sản xuất
người dán nhãn
người dán tem
người ký trừng trị mệnh lệnh phiếu
người ký trừng trị một mệnh lệnh phiếu
người sản xuất
người sáng sủa chế
nhà chế tạo
nhà sản xuất, người sáng sủa chế

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
architect , author , creator , entrepreneur , father , founder , inventor , parent , patriarch , assembler , constructor , erector , manufacturer , producer , builder , composer , originator

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: maker là gì

Xem thêm: kim cương tiếng anh là gì

NHÀ TÀI TRỢ