love sick là gì

Bản dịch của "lovesick" vô Việt là gì?

en

volume_up

lovesick = vi tương tư

Bạn đang xem: love sick là gì

chevron_left

chevron_right

EN

volume_up

lovesick {tính}

VI

 • tương tư

Bản dịch

EN

lovesick {tính từ}

volume_up

lovesick

tương tư {tính}

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "lovesick" vô một câu

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

None of that is attractive; it just means that you'll be clinging đồ sộ another person lượt thích a lovesick barnacle.

more_vert

Xem thêm: cost efficient là gì

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

Like drug addicts, some chase that lovesick feeling at the expense of their careers, families and health.

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

But it's not just the lovesick couple companies should worry about.

more_vert

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

Frank is a lovesick victim.

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

Lovesick was released as the album's second single.

Hơn

Duyệt qua chuyện những chữ cái

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • 0-9

Những kể từ khác

English

 • love bird
 • love dearly
 • love letter
 • love song
 • love-charm
 • love-story
 • loved one
 • lovelorn
 • lovely
 • lovers
 • lovesick
 • loving
 • low
 • low frequency
 • low pressure
 • low tide
 • low voltage
 • low-spirited
 • lower
 • lower abdomen
 • lower class

Động từ Chuyên mục phân chia động kể từ của bab.la Chia động kể từ và tra cứu vãn với phân mục của bab.la. Chuyên mục này bao hàm cả những cơ hội phân chia động kể từ bất qui tắc. Chia động từ

Treo Cổ Treo Cổ quý khách hàng ham muốn ngủ giải lao tự một trò chơi? Hay mình muốn học tập tăng kể từ mới? Sao ko gộp công cộng cả nhì nhỉ! Chơi

Xem thêm: brought about là gì