lot nghĩa là gì

/lɒt/

Thông dụng

Danh từ

Thăm, việc rút thăm; sự lựa chọn bằng phương pháp rút thăm
to cast lots
rút thăm hỏi, tách bóc thăm
to choose by lot
chọn bằng phương pháp rút thăm
the lot fell on him
rút thăm hỏi trúng anh ấy
Phần vì thế rút thăm hỏi định; phần tham lam gia
to have neither part nor lot in
không bám dáng vẻ gì vào
Số, phận, số phận, số mệnh
he has thrown (cast) in his lot with us
nó ham muốn nằm trong share số phận với bọn chúng tôi
the lot falls to lớn bu (it falls to lớn bu as my lot ) to lớn vì thế something
cái số tôi nên thực hiện cái gì
Mảnh, lô (đất)
a lot of ground
một mảnh đất nền, một lô đất
parking lot
khu khu đất đỗ xe pháo, vị trí đỗ xe
Mớ, lô; ( số nhiều) thật nhiều, vô số, sản phẩm gò, sản phẩm đàn
lot of woollens
một lô sản phẩm len
the lot
cả lô, cả mớ, cả bọn
lots of friends
rất nhiều các bạn, sản phẩm gò bạn
bad lot

Xem bad

Ngoại động từ

Chia đi ra thực hiện nhiều phần, chia nhỏ ra thực hiện nhiều miếng, chia nhỏ ra thực hiện nhiều lô (đất, hàng)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) coi mong chờ, coi cậy (ở ai, cái gì)
to lot on (upon) somebody
trông mong chờ ở ai

Đại từ

A lot, lots con số lớn
how much money have you? -a lot
anh đem từng nào tiền? - nhiều lắm

Phó từ

Rất nhiều
I feel a lot better
tôi cảm nhận thấy khoẻ rộng lớn vô cùng nhiều

Chuyên ngành

Toán & tin

mớ, lô, bè, group, khối, một lượng lớn
accepted lot
lô nhận được
grand lot
(thống kê ) lô lớn
inspection lot
lô tiến hành kiểm tra

Xây dựng

chỗ

Hóa học tập & vật liệu

khoảnh (đất)

Kỹ thuật công cộng

công trường
khối
nhóm
lô (hàng)
lô đất

Giải mến EN: An area, parcel, or allotment of land that is determined by a survey or topographically noted and recorded.

Bạn đang xem: lot nghĩa là gì

Xem thêm: bottom line là gì

Giải mến VN: Một chống, lô khu đất hoặc khoảnh khu đất canh tác được phân chia theo gót làm hồ sơ biên chép của khảo sát địa chủ yếu.

loạt
loạt sản phẩm
mảnh đất
mớ

Kinh tế

chia lô
chia đi ra thực hiện nhiều lô
ôm
phần
phân lô
thửa (đất)

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
acreage , allotment , apportionment , area , block , clearing , division , field , frontage , parcel , part , patch , percentage , piece , plat , plot , plottage , portion , property , real estate , tract , abundance , aggregate , aggregation , amplitude , assortment , barrel , batch , body toàn thân , bunch , bundle , circle , clump , cluster , clutch , collection , conglomerate , conglomeration , consignment , crowd , great khuyễn mãi giảm giá , group , heap , load , mass , mess * , much , multiplicity , number , ocean , oodles , order , pack , pile , plenitude , plenty , push , reams , requisition , scores , phối , stack , stacks , allowance , bite , cut , quota , ration , slice , take , accident , break , breaks , chance , circumstance , decree , doom , foreordination , fortune , hand one is dealt , hazard , karma , kismet , moirai , plight , predestination , lập cập of luck , way cookie crumbles , wheel of fortune * , allocation , dole , measure , quantum , share , split , destiny , array , band , bevy , knot , các buổi party , breed , cast , mô tả tìm kiếm , feather , ilk , manner , mold , nature , sort , species , stamp , stripe , type , variety , mountain , profusion , wealth , world , jillion , million , ream , trillion , quantity , (colloq.) much , amount , fate , land , luck , many

Từ ngược nghĩa