loss là gì

/lɔs , lɒs/

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Sự tổn thất, sự tổn thất non, sự hao hụt, sự tổn thất,thiệt hại

Toán & tin tưởng

sự hao

Xây dựng

hao tổn
sự hao phí

Điện lạnh

độ tổn hao

Điện

hao hụt
sự thất thoát

Giải quí VN: Sự tiêu xài phí, tiêu tốn tích điện một cơ hội ăn hại.

Kỹ thuật công cộng

độ thất thoát
loss-of-head gauge
máy đo thất bay hạt
độ suy giảm
return loss
độ suy tách quí ứng
lượng cháy hao
mất mát
mất non, thất thoát

Giải quí EN: A failure, shortfall, or detriment; specific uses include: power dissipated in a system without performing its desired function..

Bạn đang xem: loss là gì

Xem thêm: bring around là gì

Giải quí VN: Sự tổn hãi, thâm nám hụt, hoặc thiệt hại; Cách người sử dụng riêng: tích điện vạc giã nhập một khối hệ thống tuy nhiên ko tiến hành công dụng ước muốn của chính nó.

sự cháy hao
sự hao hụt
sự mất
sự tổn thất mát
sự thiếu thốn hụt
sự tổn hao
sự tổn thất
leaving loss es
sự tổn thất khi xả
loss in head
sự tổn thất áp suất
pressure loss
sự tổn thất áp lực
working loss es
sự tổn thất (năng lượng khi) thực hiện việc
tổn hao
tổn thất
attendant loss es
tổn thất bởi bảo quản
average sound transmission loss
tổn thất truyền âm trung bình
back diffusion loss
tổn thất bởi khuếch giã ngược
cold loss prevention
đề chống tổn thất lạnh
cold loss prevention
phòng tách tổn thất lạnh
cold loss prevention
sự ngừa tổn thất lạnh
cold loss prevention
sự chống tách tổn thất lạnh
copper loss
tổn thất đồng
core loss
tổn thất lõi
coupling loss
tổn thất bởi nối kết
crosstalk loss
tổn thất bởi xuyên âm
curvature loss
tổn thất đàng cong
design performance serviceability loss
tổn thất cường độ phục vụ
dielectric loss
tổn thất năng lượng điện môi
distribution loss (es)
tổn thất phân phối
eddy loss (es)
tổn thất thuần túy
eddy-current loss
tổn thất loại năng lượng điện xoáy
efficiency loss
tổn thất công suất
energy loss
tổn thất năng lượng điện năng
energy loss
tổn thất năng lượng
extrinsic junction loss
tổn thất bởi địa điểm nối ngoài
fixed loss
tổn thất cố định
friction loss
tổn thất bởi yêu tinh sát
friction loss
tổn thất yêu tinh sát
friction loss es
tổn thất bởi yêu tinh sát
hearing loss factor
hệ số tổn thất thính giác
heat loss factor
hệ số tổn thất nhiệt
high loss
tổn thất cao (truyền dẫn)
hydraulic loss
tổn thất thủy lực
hysteresis loss
tổn thất trễ
I2R loss
tổn thất I2R (nhiệt)
idling loss
tổn thất ko tải
idling loss es
tổn thất (khi) chạy không
insertion loss
tổn thất bởi chèn
iron loss
tổn thất sắt
joint loss
tổn thất bởi ghép
Joule's heat loss
tổn thất sức nóng Joule
leaving loss es
sự tổn thất khi xả
line loss
tổn thất bên trên đàng dây
link loss
tổn thất liên kết
load loss
tổn thất đem tải
longitudinal offset loss
tổn thất bởi dịch gửi dọc
loss angle
góc tổn thất
loss curve
đường tổn thất
loss factor
hệ số tổn thất
loss function
hàm tổn thất
loss in head
sự tổn thất áp suất
loss measurement
đo nấc tổn thất
loss meter
công tơ đo tổn thất
loss minimizing
sự thuyên giảm tổn thất
loss of voltage
tổn thất năng lượng điện áp
Loss or Damage, mitigation of
giảm nhẹ nhõm tổn thất hoặc thiệt hại
loss reduction program
chương trình tách tổn thất
loss tangent
tang tổn thất
loss-free
không tổn thất
loss-free line
đường thừng ko tổn thất
loss-minimization factor
hệ số tách tổn thất
low-loss cable
cáp tổn thất thấp
low-loss fiber
sợi quang quẻ tổn thất thấp
low-loss fibre
sợi quang quẻ tổn thất thấp
low-loss storage
bảo quản lí không nhiều tổn thất
magnesium sulfate soundness loss
tổn thất mức độ bền kháng sunfat manhê
marine loss
tổn thất mặt hàng hải
minimax loss
tổn thất minimac
Mitigation of Loss or Damage
giảm nhẹ nhõm tổn thất hoặc thiệt hại
net heat loss
tổn thất sức nóng thực
network loss es
tổn thất (trên) lưới
no-load loss
tổn thất ko tải
no-load loss es
tổn thất (khi chạy) ko tải
non-technical loss es
tổn thất phi kỹ thuật
non-technical loss es
tổn thất thương mại
ohmic loss
tổn thất thuần trở
oil pressure loss
tổn thất áp suất dầu
operating loss
tổn thất khi khai thác
operating loss
tổn thất nhập hoạt động
parasitic loss
tổn thất ký sinh
partial loss
tổn thất từng phần
pointing loss
tổn thất bởi lăm le hướng
power loss
tổn thất năng lượng điện năng
power loss es
tổn thất công suất
power loss es
tổn thất năng lượng
pressure loss
sự tổn thất áp lực
profit and loss
lợi nhuận và tổn thất
pumping loss
tổn thất khi bơm
radiation loss
tổn thất vạc xạ
Rectification of Loss or Damage
sự thay thế sửa chữa tổn thất hoặc thiệt hại
running loss
tổn thất (năng lượng khi) thực hiện việc
source loss
tổn thất nguồn
spatter loss es
tổn thất bởi phun toé
splice loss
tổn thất bởi nối
start-by loss es
tổn thất (khi) ko tải
starting loss
tổn thất (khi) khởi động
stray loads loss
tổn thất phụ vận tải rò
stray loss es
tổn thất phụ
suction pressure loss
tổn thất áp suất hút
total loss
tổn thất toàn bộ
total loss refrigerant
tổn thất môi hóa học rét mướt tổng
total loss refrigerant system
hệ (thống) rét mướt với tổn thất môi hóa học rét mướt tổng
translation loss
tổn thất tịnh tiến
transmission loss
tổn thất truyền
transmission loss
tổn thất truyền đạt
value of loss load
trị số năng lượng điện năng tổn thất
windage loss
tổn thất bởi khe hở
working loss es
sự tổn thất (năng lượng khi) thực hiện việc

Kinh tế

thiệt hại
adjustment of loss
tính toán thiệt hại
general average loss
thiệt hãi bởi tổn thất công cộng (đường biển)
insurance loss
sự thiệt hại
loss (es) assessment
định nấc thiệt hại
loss and damage
tổn thất và thiệt hại
loss damage or delay of goods
thiệt hãi hoặc sự trễ tràng của mặt hàng hóa
loss reserve
dự trữ chi phí bồi thông thường thiệt hại
notice of loss or damage
thông báo tổn thất non hoặc thiệt hại
total loss
thiệt hãi toàn bộ
thua lỗ
capital loss
sự thất bại lỗ bởi việc loại bỏ
exchange loss
thua lỗ hối hận đoái
loss contingencies
những trường hợp bất ngờ bất thần tạo ra thất bại lỗ
loss maker
xí nghiệp luôn luôn thất bại lỗ
loss on holding money
thua lỗ bởi lưu lại tiền
passive activity loss
thua lỗ (do hoạt động) thụ động
stop-loss treaty
thỏa thuận ngăn chặn thất bại lỗ
tax loss
số thiếu vắng thuế, số thất bại lỗ nhằm tính thuế
thua thiệt
tổn thất
abandonment loss
tổn thất vứt hàng
action for compensation for loss
tố tụng đòi hỏi bồi thông thường tổn thất
actuarial loss
tổn thất đo lường và tính toán bảo hiểm
advice of loss
giấy thông tin tổn thất
all-loss insurance
bảo hiểm từng tổn thất
assessment of loss
sự Reviews tổn thất
bear a loss [[]] (to...)
chịu tổn thất
capital loss
tổn thất vốn
casualty loss
tổn thất bởi tai họa
certificate of loss
giấy hội chứng tổn thất
claim for loss and damage of cargo
sự đòi hỏi bồi thông thường tổn thất về sản phẩm & hàng hóa (chở bên trên tàu)
claimable loss
tổn thất hoàn toàn có thể đòi hỏi bồi thường
consequential loss insurance policy
đơn bảo đảm tổn thất bởi hậu quả
consequential loss policy
đơn bảo đảm tổn thất bởi hậu quả
constructive total loss
tổn thất coi như toàn bộ
credit loss
tổn thất mua sắm chịu
credit loss
tổn thất nợ khó khăn đòi
damages for loss
tiền bồi thông thường tổn thất
dead loss
tổn thất ròng rã (không được bối thường)
excess of loss
bồi thông thường tổn thất vượt lên trước mức
excess of loss reinsurance
tái bảo đảm bồi thông thường tổn thất vượt lên trước mức
excess of loss reinsurance
tái bảo đảm quá mức cần thiết tổn thất
extraneous loss
tổn thất phụ, nước ngoài ngạch
extraordinary loss
tổn thất quánh thù
first-loss policy
đơn bảo đảm tổn thất đầu tiên
first-loss policy
đơn chi tổn thất đầu tiên
foreseeable loss
tổn thất hoàn toàn có thể dự kiến
general average loss
thiệt hãi bởi tổn thất công cộng (đường biển)
incidental loss
tổn thất kèm cặp theo
incidental loss
tổn thất phụ
indirect loss
tổn thất con gián tiếp
inevitable loss
tổn thất ko tách khỏi
invisible loss
tổn thất vô hình
know loss
tổn thất đang được biết
known loss
tổn thất đang được biết
liability for loss
trách nhiệm so với tổn thất
light loss
tổn thất nhẹ
loan loss
tổn thất mang lại vay
loan loss reserves
dự trữ (cho) tổn thất mang lại vay
loss (es) assessment
đánh giá chỉ tổn thất
loss adjuster
người tính (toán) tổn thất
loss adjuster
người đo lường và tính toán xử lý tổn thất bảo hiểm
loss advice
giấy báo tổn thất
loss and damage
tổn thất và thiệt hại
loss apportionment
sự phân tách Chịu tổn thất
loss assessor
người Reviews tổn thất
loss assessor
người Reviews tổn thất (bảo hiểm)
loss bordereaux
bản liệt kê tổn thất
loss caused by delay
tổn thất bởi kéo dãn dài thời hạn
loss contingency
tồn thất ngẫu nhiên
loss department
phòng xử lý bồi thông thường (tổn thất)
loss expectancy
ước tính tổn thất
loss from suspension
tổn thất vì như thế dừng hoạt động
loss of profit
tổn thất lợi nhuận
loss on bad debts
tổn thất nợ khó khăn đòi
loss on exchange
tổn thất nước ngoài hối
loss on realization of assets
tổn thất hiện tại kim hóa tích sản
loss payable clause
điều khoản tổn thất cần trả
loss prevention service
dịch vụ ngăn chặn tổn thất
loss ratio
tỷ số tổn thất
major loss
tổn thất chính
make good a loss
bồi thông thường tổn thất
make good a loss (to...)
bồi thông thường tổn thất
make up for a loss (to..)
đền bù tổn thất
moisture loss
sự tổn thất ẩm
natural loss
tổn thất tự động nhiên
non-physical loss
tổn thất vô hình
notice of loss
thông báo tổn thất
ordinary loss
sự tổn thất thông thường
partial loss
tổn thất một phần
particular loss
tổn thất riêng
pecuniary loss insurance
bảo hiểm tổn thất chi phí lãi
presumption of loss
sự suy lăm le tổn thất
proof of loss
văn khiếu nại minh chứng tổn thất
realization loss
tổn thất phân phối tài sản
recoverable loss
tổn thất, tổn thất non hoàn toàn có thể thu hồi
recovery of loss
sự tịch thu tổn thất
reparation for (a) loss
sự bồi thông thường (một) tổn thất
salvage loss
tổn thất cứu hộ cứu nạn (tai nàn đàng biển)
sentimental loss
tổn thất bởi tâm trạng
sentimental loss
tổn thất tình cảm
share of loss
sự phân tách Chịu tổn thất
special loss
tổn thất quánh biệt
spread loss insurance
tái bảo đảm phân tách Chịu tổn thất
spread loss insurance
tái bảo đảm phân giã tổn thất
statement of loss
giấy hội chứng tổn thất (trong bảo đảm mặt hàng hải)
stop loss
chặn đứng tổn thất
stop-loss reinsurance
tái bảo đảm (ngăn ngừa) tổn thất bồi thông thường vượt lên trước mức
stop-loss reinsurance
tái bảo đảm hạn ngạch tổn thất
successive loss
tổn thất liên tục
tax-loss carryback
tính lùi tổn thất thuế về năm trước
technical total loss
tổn thất toàn cỗ kỹ thuật
technical total loss
tổn thất toàn cỗ về mặt mày kỹ thuật
total amount of loss
tổng số tổn thất
total loss
tổn thất toàn bộ
total loss only
chỉ bảo đảm tổn thất toàn bộ
trade loss
tổn thất marketing, thanh toán, buôn bán
traffic and accident loss
tổn thất giao thông vận tải và tai nạn đáng tiếc (trong bảo hiểm)
treatment of loss
xử lý tổn thất
unappropriated loss
tổn thất ko xử lý
unavailable loss
tổn thất ko thể tránh
unavoidable loss
tổn thất ko thể tránh
undiscovered loss
tổn thất ko (được) vạc hiện
undiscovered loss
tổn thất không được vạc hiện
valuation loss
tổn thất tấn công giá
wilful caused loss
tổn thất cố ý tạo ra ra
windfall loss
tổn thất ko thể dự loài kiến, bất thần, lỗ bất ngờ

Địa chất

sự tổn thất non, phỏng hao

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
accident , bad luck , bereavement , calamity , casualty , cataclysm , catastrophe , cost , damage , death , debit , debt , defeat , deficiency , depletion , deprivation , destitution , destruction , detriment , disadvantage , disappearance , disaster , dispossession , failure , fall , fatality , forfeiture , harm , hurt , impairment , injury , losing , misadventure , mishap , mislaying , misplacing , need , perdition , privation , retardation , ruin , sacrifice , shrinkage , squandering , trial , trouble , undoing , want , waste , wreckage , misplacement , deprival , divestiture , affliction , decrease , deficit , depreciation , diminution , disintegration , elimination , eradication , leak , misfortune , price , ullage

Từ trái khoáy nghĩa