look out for là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: look out for là gì


Cụm động kể từ Look out for sở hữu 2 nghĩa:

Nghĩa kể từ Look out for

Ý nghĩa của Look out for là:

 • Chăm sóc ai cơ

Ví dụ cụm động kể từ Look out for

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Look out for:

 
- She LOOKED OUT FOR her sister when she started school.
Cô ấy bảo vệ em gái bản thân Lúc cố ấy chính thức tới trường.

Nghĩa kể từ Look out for

Ý nghĩa của Look out for là:

 • Cảnh giác, nỗ lực nhằm coi

Ví dụ cụm động kể từ Look out for

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Look out for:

 
- We were told to lớn LOOK OUT FOR any suspicious behaviors.
Chúng tôi được đòi hỏi nên cảnh giác với bất kể hành động xứng đáng nghi ngờ này.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Look out for bên trên, động kể từ Look còn tồn tại một trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Look after

 • Cụm động từ Look back

 • Cụm động từ Look down on

 • Cụm động từ Look for

 • Cụm động từ Look forward to

 • Cụm động từ Look in

 • Cụm động từ Look in on

 • Cụm động từ Look into

 • Cụm động từ Look on

 • Cụm động từ Look on as

 • Cụm động từ Look out

  Xem thêm: overhead projector là gì

 • Cụm động từ Look out for

 • Cụm động từ Look over

 • Cụm động kể từ Look round

 • Cụm động từ Look through

 • Cụm động từ Look to

 • Cụm động từ Look up

 • Cụm động kể từ Look up to

 • Cụm động kể từ Look upon as


Trang trước

Trang sau  

l-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài ghi chép liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: outta là gì

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài bác tập dượt C++ sở hữu giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript sở hữu giải hoặc nhất