legend là gì

/'leʤ(ə)nd/

Thông dụng

Danh từ

Truyện cổ tích, truyền thuyết
Chữ tương khắc (trên đồng xu tiền, bên trên huy chương)
Huyền thoại
a living legend
người đem nổi tiếng lừng lẫy ngay trong lúc còn sinh sống, lịch sử một thời sống
Lời chú thích, câu chú thích (trên tranh vẽ minh hoạ)

Chuyên ngành

Xây dựng

lời chú thích (bản lý giải ký hiệu ghi bên trên phiên bản đồ), chú thích, chú giải

Cơ - Điện tử

Lời chú thích, sự chú thích (trên phiên bản vẽ)

Toán & tin cẩn

chú thích

Giải mến VN: 1. Là 1 phần bên trên phiên bản trang bị nhằm liệt kê và lý giải những màu sắc, hình tượng, ký hiệu và những chú thích đem bên trên phiên bản trang bị. Chú mến thông thường bao hàm xuất xứ, tỷ trọng, phương phía và những vấn đề phiên bản trang bị không giống.; 2. Ký hiệu, hình tượng dùng làm lý giải phiên bản trang bị.

Bạn đang xem: legend là gì

Format Legend
định dạng chú thích
chú giải

Giải mến VN: Ví dụ vô ấn loát văn chống, đấy là một câu thao diễn giải dùng làm phân biệt một hình vẽ, giống như những hình chụp, hình minh họa hoặc biểu trang bị.

legend (fora graph, map, diagram)
chú giải (của biểu trang bị, phiên bản trang bị, trang bị thị)
phụ đề

Giải mến VN: Ví dụ vô ấn loát văn chống, đấy là một câu thao diễn giải dùng làm phân biệt một hình vẽ, giống như những hình chụp, hình minh họa hoặc biểu trang bị.

Kỹ thuật cộng đồng

ghi chú

Giải mến VN: Ví dụ vô ấn loát văn chống, đấy là một câu thao diễn giải dùng làm phân biệt một hình vẽ, giống như những hình chụp, hình minh họa hoặc biểu trang bị.

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
fable , fiction , folklore , folk story , folk tale , lore , myth , mythology , mythos , narrative , saga , tale , tradition , cipher , code , device , epigraph , epitaph , head , heading , inscription , key , motto , rubric , table , underline , posy , story

Xem thêm: ingenuity là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: remake là gì